17 jul 2008 21:30

Tiende verjaardag van het Statuut van het Internationale Strafhof van Den Haag

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Statuut van het Internationale Strafhof verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht: "Vandaag is het tien jaar geleden dat het statuut van het Internationaal Strafhof te Rome werd aangenomen.

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Statuut van het Internationale Strafhof verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht: "Vandaag is het tien jaar geleden dat het statuut van het Internationaal Strafhof te Rome werd aangenomen.

Karel De Gucht verheugd over de tiende verjaardag van het Statuut van het Internationale Strafhof van Den Haag Brussel, 17 juli 2008 Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Statuut van het Internationale Strafhof verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht: "Vandaag is het tien jaar geleden dat het statuut van het Internationaal Strafhof te Rome werd aangenomen. Daardoor kwam er eindelijk een permanent internationaal rechtsprekend orgaan dat kan vervolgen voor de ergste misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden wanneer de individuele staten tekortschieten." Volgens Minister De Gucht werd er in die tien jaar heel wat bereikt: "107 landen zijn partij geworden. Dit impliceert het engagement van deze landen om op te treden tegen de straffeloosheid in deze zaken. Slachtoffers van dit soort misdaden krijgen kans op gerechtigheid en op de mogelijkheid hun stem te laten horen. Het is voorts positief vast te stellen dat het Hof op verzoek van lidstaten actief is inzake de DRC, Oeganda, en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bovendien heeft de Veiligheidsraad het hof gevat voor de feiten inzake Darfoer die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van het niet-lid Soedan". In deze context voegt Minister De Gucht er aan toe: "Het is van wezenlijk belang de onafhankelijkheid van het Hof te respecteren. Zo komt het aan het Internationaal Strafhof zelf toe te beslissen of het opportuun en noodzakelijk is een aanhoudingsmandaat te lanceren, zelfs wanneer het gaat om een staatshoofd in functie." "Het is ook belangrijk dat de nationale staten en de internationale actoren (zoals MONUC) actief meewerken aan de werkzaamheden van het Hof. Dit is essentieel voor zijn goede werking", aldus nog de Minister.