17 mrt 2021 06:48

Toelating voor proefvluchten kleine vliegtuigjes in België: een stimulans voor een sector met toekomst

Vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet geeft toestemming om in ons land proefvluchten met kleine vliegtuigjes te organiseren. Verschillende bedrijven produceren ULM (‘Ultra Light Motorised’ vliegtuigjes), drones of kleine privévliegtuigen in eigen land, maar konden die tot nu toe enkel in het buitenland testen. Daarom heeft de minister deze leemte in de wetgeving nu opgevangen met nieuwe Ministerieel Besluit, dat vandaag gepubliceerd werd in het Staatsblad. De sector is in volle groei en was al jarenlang vragende partij.

Als minister van Mobiliteit wil ik lokale economische activiteiten in de luchtvaartsector ondersteunen:  België is een economische speler met een belangrijke expertise in dit domein. De sector is in volle groei en ik heb nu besloten om een systeem van vergunningen in te voeren,” zegt Georges Gilkinet. “Concreet betekent dit dat producenten van ultralichte helikopters, heteluchtballonnen, lichte vliegtuigen of drones voortaan aan mijn administratie toestemming kunnen vragen om hun toestellen voor onderzoeksdoeleinden of aan het einde van de productie te testen in ons luchtruim”.

In België er zijn verschillende bedrijven actief in de productie van ULM (‘Ultra Light Motorised’), drones of kleine privévliegtuigen. Tot nu toe was het voor hen zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om hun vliegtuigen in het Belgische luchtruim te testen, tijdens de ontwerpfase of na productie.

Met dit nieuwe Koninklijk Besluit kunnen ze nu zo’n vergunningsaanvraag kunnen indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, Directoraat-generaal Luchtvervoer (DGTA). Die verleent de vergunning, die 5 jaar geldig is, aan een vergoeding van 1.000 euro.

Het juridische kader beantwoordt aan een leemte in de wetgeving en legt strikte regels op om deze proefvluchten voor te bereiden en organiseren, zodat de luchtveiligheid maximaal gewaarborgd is. De DGTA kan de vergunningshouder toestemming om testvluchten uit te voeren op Belgisch grondgebied verlenen, onder een aantal voorwaarden en met een risicoanalyse van de algemene veiligheid. Deze vergunning kan worden opgeschort of ingetrokken als de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd, of als de luchtveiligheid, of de veiligheid van mensen en dingen op de grond, in gevaar is.