31 aug 2004 02:00

Toespraak Staatssecretaris Donfut op de diplomatieke contactdagen

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, pleit voor een versterking van het bilateralisme binnen het Belgisch Europese beleid.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, pleit voor een versterking van het bilateralisme binnen het Belgisch Europese beleid.

Brussel, 30 augustus 2004 Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken, heeft voor het eerst een rede gehouden voor de Belgische diplomaten, naar aanleiding van de diplomatieke contactdagen. Volgens hem gaat Europa door een delicate fase met enerzijds de uitbreiding van de Unie en anderzijds de politieke verdieping die onvoldoende vordert. Nochtans heeft België meer dan ooit nood aan Europa. Een Europa dat besluitvaardig is en een echte politieke autoriteit wordt. Hoe anders crisissen beheersen die bijvoorbeeld de voedselveiligheid, de vervuiling in volle zee, de opwarming van de aarde en wilde "delocalisaties" betreffen indien Europa niet de middelen krijgt om basissectoren voor het welzijn van zijn bevolking beter te regulariseren? België moet een voortrekkersrol in Europa blijven spelen voor het formuleren van nieuwe voorstellen. Voor Didier Donfut moeten we verder investeren in het uitbouwen van nieuwe allianties in het Europa van de 25. De Staatssecretaris voor Europese Zaken pleit er daarom voor dat het "bilateralisme" opnieuw wind in de zeilen krijgt. Het gaat erom onze standpunten beter te doen begrijpen door onze partners en omgekeerd een beter inzicht te krijgen over wat bij hen leeft, met als doel het opbouwen van punctuele of algemene en duurzame allianties. Het gaat er niet om de communautaire methode te verzwakken maar integendeel om het terrein voor te bereiden om ze in de toekomst nog breder te kunnen toepassen. Voor Didier Donfut is het niet enkel van belang om het Europa van de 25 te doen functioneren maar ook, om concrete vorm en inhoud te geven aan de formule van nauwere samenwerking tussen die leden van de Unie die met België de wil delen om vooruit te gaan op weg naar meer integratie. Dit is een voorwaarde voor de voortzetting van de dynamiek van de Europese constructie. En dit afgezien van het feit of de Grondwet in werking treedt of niet.