20 dec 2004 01:00

Toestand in Oost-Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is ten zeerste verontrust over de toestand in Oost-Congo. De recente opflakkering van gevechten in de streek rond Kanayabayonga dreigt de Kivu-streek verder te destabiliseren, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het transitieproces in de Democratische Republiek Congo en voor de regionale vrede.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is ten zeerste verontrust over de toestand in Oost-Congo. De recente opflakkering van gevechten in de streek rond Kanayabayonga dreigt de Kivu-streek verder te destabiliseren, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het transitieproces in de Democratische Republiek Congo en voor de regionale vrede.

Brussel, 17/12/2004. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is ten zeerste verontrust over de toestand in Oost-Congo. De recente opflakkering van gevechten in de streek rond Kanayabayonga dreigt de Kivu-streek verder te destabiliseren, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het transitieproces in de Democratische Republiek Congo en voor de regionale vrede. "Ik roep alle facties in Congo op om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Muiterij en onderlinge strijd zullen ons verwijderen van de doelstelling die wij allen voor ogen hebben: een stabiel, welvarend en democratisch land dat vrij is van buitenlandse inmenging. In dat verband wil ik erop wijzen dat de VN-vredesoperatie in de DRC (MONUC) blijkbaar geen definitief uitsluitsel kan geven over de aanwezigheid van buitenlandse troepen in deze nieuwe gevechtsoperaties. Hoewel de toestand verward lijkt, is het voor mij in ieder geval duidelijk dat een verantwoordelijk gedrag van de buurlanden van Congo zeer belangrijk is. Ik veroordeel dan ook de dreigende taal die eerder werd uitgesproken in Kigali tegen de DRC. Ik herhaal nogmaals dat de territoriale onschendbaarheid van Congo ondubbelzinnig gerespecteerd moet worden", aldus Minister De Gucht. De Minister neemt zich ook voor zijn contacten met verschillende leiders in de regio op te voeren, ten einde hen op te roepen zich verantwoordelijk op te stellen en bij te dragen tot de terugkeer van de stabiliteit in Oost-Congo.