19 dec 2013 18:40

Toezicht op onafhankelijke financieel planners

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte en minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het statuut en het toezicht regelt op de onafhankelijke financiële planners. Het regelt ook het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen.

In het kader van het plan om de bescherming van het publiek op het vlak van het aanbod van financiële diensten te bevorderen, reglementeert de ministerraad de activiteit van financiële planning. Hij komt daarmee tegemoet aan een aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds.

Het voorontwerp regelt:

  • het toezicht op de toegang tot het beroep door personen die momenteel niet aan een statuut zijn onderworpen
  • de gedragsregels voor de onafhankelijk financiële planners, en de gereglementeerde ondernemingen die raad over financiële planning verstrekken 

Financiële planning is een dienstverleningsactiviteit waarbij raad wordt verstrekt aan niet-professionele cliënten. De bedoeling van die raad is de optimalisering van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht van het volledig (roerend én onroerend) vermogen van de cliënt, in functie van  door hem vooropgestelde behoeften en doelstellingen, en met uitsluiting van de mogelijkheid voor de financieel planner om beleggingsdiensten of andere raad over transacties in individuele financiële producten te verstrekken.

De ministerraad keurt een tweede voorontwerp van wet goed dat de regeling van de onahankelijke financiële planners aanvult. De lijst met beroepen tegen beslissingen van het FSMA dat volgens een versnelde procedure bij de Raad van State kan worden ingediend, wordt uitgebreid. Het beroep tegen het opleggen van dwangsommen of administratieve geldboetes dient te worden ingesteld bij het hof van beroep van Brussel.

voorontwet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen