21 jun 2005 02:00

Transitie DRC: Minister Karel De Gucht roept op tot kalmte en dialoog

Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft kennis genomen van de beslissing van beide Kamers van het Congolese Parlement om de transitie-periode te verlengen met 6 maanden, ingaande op 1 juli 2005.

Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft kennis genomen van de beslissing van beide Kamers van het Congolese Parlement om de transitie-periode te verlengen met 6 maanden, ingaande op 1 juli 2005.

Brussel, 20/06/2005 Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft kennis genomen van de beslissing van beide Kamers van het Congolese Parlement om de transitie-periode te verlengen met 6 maanden, ingaande op 1 juli 2005. Wel is het belangrijk dat tijdens deze verlengde transitieperiode het verkiezingsproces onverminderd verder evolueert en dat men aanvangt met de eerste registratieverrichtingen van de kiezers. De verlengde transitie mag dus zeker niet geïnterpreteerd worden als een afstel. Het ritme van de voorbereidingen van de verkiezingen moet opgevoerd worden en België én de internationale gemeenschap (in het kader van CIAT) zullen dit proces nauwgezet observeren. «Alle politieke partijen - of die nu behoren tot het transitieteam of tot de oppositie - en alle organisaties van de «société civile» zouden de bevolking actief moeten aanmoedigen tot deelname aan registratie en verkiezingsproces,» aldus minister De Gucht. De Minister veroordeelt de rellen zoals ze zich vandaag te Elsene hebben voorgedaan. Ook de Congolese gemeenschap in België moet een constructieve rol spelen en ze moet zich distantiëren van gewelddadige acties.De minister zegt dat hij elke aantasting van de werking van buitenlandse ambassades in Brussel onaanvaardbaar vindt. De Congolese autoriteiten moeten de communicatie met de bevolking intensifiëren en concrete bewijzen leveren van de vooruitgang van het verkiezingsproces. Met de oppositiepartijen en de société civile moeten zij tijdens de verlengde transitieperiode een intensieve dialoog onderhouden, terwijl zij aan de CEI (Commission Electorale Indépendante) onverminderd en dringend alle medewerking en logistieke steun moeten geven. Via een actieve deelname aan CIAT, maar ook via onze talloze bilaterale contacten met Congolese officials, oppositiepartijen, société civile en vooral ook de Congolese bevolking, zal België tijdens deze verlengde transitieperiode een aanmoedigende en ondersteunde rol blijven spelen.