08 mei 2008 18:30

Trio Voorzitterschap van de Europese Unie 2010-2011 : Vergadering van de Staatssecretarissen

De heer Diego LOPEZ GARRIDO, Spanje 's Staatssecretaris voor de Europese Unie, de heer Gabor IVAN, Hongarije 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, en de heer Olivier CHASTEL, België 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, ontmoetten elkaar vandaag in het Egmontpaleis te Brussel om het "trio-voorzitterschap" van de Europese Unie te bespreken dat deze drie lidstaten zullen uitoefenen tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2011.

De heer Diego LOPEZ GARRIDO, Spanje 's Staatssecretaris voor de Europese Unie, de heer Gabor IVAN, Hongarije 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, en de heer Olivier CHASTEL, België 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, ontmoetten elkaar vandaag in het Egmontpaleis te Brussel om het "trio-voorzitterschap" van de Europese Unie te bespreken dat deze drie lidstaten zullen uitoefenen tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2011.

"Trio Voorzitterschap" van de Europese Unie 2010-2011 : Vergadering van de Staatssecretarissen Brussel, 8 mei 2008 De heer Diego LOPEZ GARRIDO, Spanje 's Staatssecretaris voor de Europese Unie, de heer Gabor IVAN, Hongarije 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, en de heer Olivier CHASTEL, België 's Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, ontmoetten elkaar vandaag in het Egmontpaleis te Brussel om het "trio-voorzitterschap" van de Europese Unie te bespreken dat deze drie lidstaten zullen uitoefenen tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2011. Deze vergadering werd opgevat als een eerste informeel contact tussen de drie collega's, volgend op de recente vorming van nieuwe regeringen in België en Spanje. Ze stond een preliminaire gedachtewisseling toe over de kalender voor de voorbereidingen van deze 18 maanden voorzitterschap, over de wijze waarop de drie lidstaten onderling zouden samenwerken, over de samenwerking met andere instellingen en belanghebbende partijen, en tenslotte over de voornaamste kwesties die wellicht geagendeerd zullen worden in het kader van de bestaande programma's, strategieën, bilaterale betrekkingen en partnerschapprocessen van de Europese Unie. Het systeem van voorzitterschapprogramma's die 18 maanden bestrijken staat los van het Lissabon Verdrag (cfr. de Procedureregels van de Raad van de Europese Unie van 2006). Niettemin zijn de staatssecretarissen er zich van bewust dat een succesvol en tijdig ratificatieproces van Spanje, België en Hongarije het eerste "trio" zou maken dat in functie treedt onder de nieuwe institutionele bepalingen. Dit zou hen confronteren met de specifieke uitdaging om de nieuwe modaliteiten op een efficiënte en innovatieve wijze uit te voeren. Overtuigd van de politieke verantwoordelijkheid die de drie Lidstaten delen om de doelstellingen van het trio-voorzitterschap te verwezenlijken, besloten de staatssecretarissen om verder nauw samen te werken tijdens de voorbereiding van dit trio en elkaar doorlopend te consulteren over kwesties die in dat verband bijzonder relevant zijn.