04 jul 2013 00:00

Troonafstand van de Koning - Verklaring van de Eerste Minister

Dames en Heren,
Zonet heeft Koning Albert II ons zijn intentie meegedeeld om troonsafstand te doen op 21 juli 2013 ten voordele van zijn grondwettelijke opvolger, Prins Filip.

We hebben met spijt vernomen dat de gezondheid van de Koning hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen.
De Federale Regering drukt haar respect en begrip uit voor de beslissing van de Koning.
Zijn oprechtheid, zijn moed en zijn inzicht bij deze beslissing verdienen onze bewondering.

Dames en Heren,
Ik wil onze grote dankbaarheid uitdrukken voor het engagement van Albert II ten dienste van de Belgen gedurende de 20 jaar van zijn koningschap.
De Koning neemt afscheid van zijn taak net zoals hij ze aanvaard heeft na het overlijden van Koning Boudewijn: met waardigheid en uit liefde voor ons land.
Ook al was Prins Albert bij zijn geboorte niet voorbestemd om onze koning te worden, met zijn enthousiasme, zijn empathie, zijn humor en zijn intelligentie is hij het ten volle geworden.

Dames en Heren,
Heel het koningschap van Albert II werd gekenmerkt door zijn oprechte en diepe interesse voor zijn medeburgers.
Een verbondenheid die gebaseerd is op eenvoud, luisterbereidheid en dialoog.
Doorheen de jaren heeft hij, samen met Koningin Paola, het hart van de Belgen veroverd.
Gedurende die 20 jaar heeft hij ons bijgestaan tijdens vele vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook bij momenten van grote droefheid.

Dames en Heren,
We nemen dan wel afscheid van onze Koning, we kunnen ook verheugd zijn. Verheugd, omdat de troonswissel in heel andere omstandigheden dan 20 jaar geleden kan gebeuren.
Op 21 juli zullen we meerdere redenen hebben om te vieren!
Met name het 20-jarig koningschap van Albert II, onze Nationale Feestdag, onze nieuwe Koning Filip én onze nieuwe Koningin Mathilde.

Dames en heren,
Prins Filip heeft zich met veel ernst en een grote zin voor verantwoordelijkheid voorbereid op zijn toekomstige functie. Hij  heeft reeds zeer vaak getoond hoezeer hij van België houdt. De prins heeft de wil om het land goed te dienen.
Hij zal op de steun van de Regering kunnen rekenen bij de uitvoering van zijn nieuwe functies.

Dames en Heren,
De Regering zal vanaf morgen de voorbereidingen starten voor de troonswissel op 21 juli.
Ik hoop dat deze nationale feestdag een moment van fierheid mag zijn.
Een moment van fierheid voor ons land en voor al zijn burgers.
Dank u voor uw aandacht.