02 aug 2012 13:22

Tropische bossen en illegale handel in ivoor op de internationale agenda

Van 23 tot en met 27 juli kwamen afgevaardigden van 175 landen, internationale organisaties en NGO’s in Genève bijeen voor de 62e vergadering van het Standing Committee van CITES. Op de agenda stonden onder meer de tropische bossen, de toenemende illegale handel in ivoor en de voorbereidingen voor de driejaarlijkse Conferentie der Partijen, die in maart 2013 in Thailand zal plaatsvinden.

België ondersteunde – als één van de belangrijkste Europese invoerders van tropisch hout – een voorstel om de uitvoer van twee houtsoorten uit de Democratische Republiek Congo beperkt toe te laten. Zo krijgt de lokale bevolking de mogelijkheid om haar natuurlijke rijkdommen te exploiteren, zonder dat de Congolese bossen leeg gekapt worden.


Daarnaast werd er ook gesproken over de illegale ivoorhandel. Hoewel de ivoorhandel sinds 1990 aan banden ligt, gaan er stemmen op om deze handel gedeeltelijk en gecontroleerd terug vrij te geven. Dit kan de lokale bevolking aansporen om hun olifantenpopulatie beter te beschermen, en met de opbrengst van de handel kan de strijd tegen de stroperij opgevoerd worden. Tijdens de vergadering van het Standing Committee werden de eerste stappen gezet om deze piste in de toekomst verder te onderzoeken.


Internationaal en in ons land is er een duidelijke stijging van het aantal inbreuken op de CITES wetgeving. Terwijl er in 1996 op Brussels Airport nog maar 25 inbreuken werden vastgesteld, waren dit in 2009 reeds 125 gevallen. In de eerste helft van dit jaar is dit aantal nu zelfs al bereikt. Ongeveer 18% van de in beslag genomen goederen in de Europese Unie zijn souvenirs.


De CITES conventie is in 1975 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de handel in bepaalde soorten het voorbestaan van deze dieren en planten in het wild niet in het gedrang brengt. Voor sommige soorten is de handel volledig verboden, andere soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden verhandeld worden.

 

Contactpersoon:
Miet Van Looy
02/524.74.21