02 jan 2005 01:00

Tsjetsjenië - Russische soldatenmoeders

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontkent het feit dat de Russische soldatenmoeders (van militairen die in Tsjetsjenië ingezet werden) onwelkom zouden zijn in België.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontkent het feit dat de Russische soldatenmoeders (van militairen die in Tsjetsjenië ingezet werden) onwelkom zouden zijn in België.

Brussel 24/12/2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontkent het feit dat de Russische soldatenmoeders (van militairen die in Tsjetsjenië ingezet werden) onwelkom zouden zijn in België. « Het gaat erom dat de Tsjetsjeense leider Ahmed Zakajev naar België zou willen komen met de toestemming van de Belgische regering. Vermits de man geseind is op de lijst van interpol kan hiervan geen sprake zijn, ook niet in het kader van een ontmoeting met de moeders», aldus de Minister. De Minister herhaalt tevens dat hij wel degelijk begaan is met alle slachtoffers van het conflict in Tsjetsjenië, maar dat hiervoor enkel een politieke oplossing mogelijk is waarbij naast de Tsjetsjenen uiteraard ook de Russische regering betrokken moet zijn. Het gebruik van terroristische aanslagen om politieke doeleinden te bereiken zullen daarentegen nooit op enige sympathie van Minister De Gucht kunnen rekenen, wel integendeel. «De Europese Unie kan wellicht ook in bepaalde mate helpen om zo'n politieke oplossing dichterbij te brengen en België wil zich volledig inschrijven in dat proces en wil dat deze problematiek prominent op de agenda van de E.U. staat», aldus tot slot Minister De Gucht.