30 nov 2017 14:39

Twee- , drie- en vierwielers voortaan overal hetzelfde in Europa

Vanaf 30 november zullen de technische voorschriften die bepalen waaraan voertuigen met twee, drie of vier wielen moeten voldoen, in ons land een volledige update gekregen hebben. Deze technische voorschriften bepalen onder andere aan welke veiligheidsvoorwaarden voertuigen moeten voldoen om op de openbare weg gebruikt te mogen worden en om een nationale homologatie te krijgen. De oude lijst met technische voorschriften dateerde uit de jaren 1970, en was dus aan vernieuwing toe.

Vanaf nu hebben bromfiets, snorfiets, quad, … overal in de EU dezelfde code. Dat betekent uiteraard dat de uitwisseling van inschrijvingsgegevens tussen lidstaten makkelijker en duidelijker wordt.

Homologatie speed-pedelecs

Met dit Koninklijk Besluit bepaalt de FOD Mobiliteit en Vervoer ook de voorschriften waaraan de speed-pedelecs moeten voldoen. Dat betekent ook dat de Gewestelijke overheden nu werk kunnen maken van een nationale homologatie voor speed-pedelecs die nog geen Europese homologatie hadden. Zonder homologatie kunnen voertuigen niet ingeschreven worden bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit. De regularisatieperiode voor de inschrijving van speed-pedelecs zal met een jaar verlengd worden tot december 2018.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be