08 mei 2017 11:51

Uitnodiging : Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad "Wat kunnen we van Fukushima leren voor onze kerncentrales?"

U bent vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dit jaar richt de HGR zich op de lessen uit het verleden (Tsjernobyl en Fukushima) die van belang zijn voor het beleid inzake nucleaire veiligheid in België en de noodplanning.

Datum: 10 mei 2017
Uur: 12u30-17u. Een persmoment is voorzien om 15u40 waarbij u de sprekers kunt interviewen.
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel

 

Thema: “Nucleaire veiligheid: de lessen uit het verleden en de uitdagingen voor de toekomst”
De uitdagingen voor de gezondheid en het milieu op korte, middellange en lange termijn van een ernstig voorval zoals dat van Fukushima, met een langdurige besmetting zullen aan bod komen, evenals de psychologische impact op de getroffen bevolking en de socio-economische aspecten. Vervolgens wordt de aandacht gericht op de risico's en de te nemen maatregelen, waarbij de vraag zal gesteld worden of we voldoende voorbereid zijn op dergelijke uitdagingen, in het bijzonder in België, een kwetsbaar en dichtbevolkt gebied. Deze problematiek leidt ongetwijfeld tot meerdere ethische vragen, waarbij een belangrijke rol voor de burgermaatschappij is weggelegd.

 

Sprekers
Nadja Zeleznik, de voorzitster van de Nuclear Transparency Watch (NTW), een Europees netwerk van actoren van de burgermaatschappij rond vragen in verband met nucleaire veiligheid, zal de Europese noodplannen voorstellen en bespreken. NTW is op dit ogenblik een van de bevoorrechte gesprekspartners van de Europese Commissie in het kader van het Verdrag van Aarhus.

Vragen rond de toegang tot informatie, communicatie en burgerparticipatie zullen door Gilles Hériard-Dubreuil belicht worden. Gilles Hériard-Dubreuil is onderzoeker in de humane wetenschappen en actief in het veld. Hij zet zich al meerdere jaren in voor de problematieken inzake beleid en democratie in de context van risicovolle activiteiten en heeft onderzoek gevoerd naar de levensomstandigheden van de lokale bevolking na het ongeval van Tsjernobyl.

 

Prof. Gilbert Eggermont en prof. Patrick Smeesters zullen de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in detail voorstellen.
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad:
Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning (maart 2016) (HGR 9235)
Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima tijdperk – Deel I: Bescherming van de schildklier (maart 2015) (HGR 9275)  

Om te eindigen is er een debat met de sprekers en Augustin Janssens, ingeleid door Pierre Kockerols (BVS-ABR).


Een persmoment is voorzien om 15u40 waarbij u de sprekers kunt interviewen.

Graag uw aanwezigheid bevestigen via wendy.lee@gezondheid.belgie.be of via GSM 0477/98.01.02.

Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/algemene-vergadering-van-de-hoge-gezondheidsraad