09 apr 2021 10:56

Uitnodiging - Online voorstelling van het Jaarverslag 2020 van de federale Ombudsman

De federale ombudsmannen, David Baele en Jérôme Aass, en de voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Eliane Tillieux, nodigen u uit voor de online voorstelling van het jaarverslag 2020 van de federale Ombudsman op woensdag 28 april 2021 om 16 uur.

Centraal thema: houvast bieden in onzekere tijden

De impact van de coronacrisis op de relatie tussen de burgers en de federale overheid is het hoofdthema van het jaarverslag. In 2020 richtten de burgers zich vaker tot de overheid op zoek naar steun. Maar de toegankelijkheid van de openbare diensten kwam door de gezondheidscrisis ernstig in het gedrang. Steeds meer contacten verliepen digitaal en dat heeft bepaalde ongelijkheden versterkt. De federale Ombudsman behandelde in 2020 10% meer dossiers dan in 2019. Samen met de overheid probeerde hij de burgers te blijven helpen en hun rechten te doen respecteren in deze periode van onzekerheid.

Sprekers

- Inleiding door Eliane Tillieux, Kamervoorzitster

- Tussenkomst van Sophie De Wit, voorzitster commissie Verzoekschriften

- Voorstelling door David Baele en Jérôme Aass, federale ombudsmannen, en hun team

Wanneer?

- Woensdag 28 april 2021 om 16.00 uur

Waar?

- online via de website van de Kamer op http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55S0011. Inschrijven is niet nodig.

Duur?

- 1u maximum