11 jan 2022 10:34

Uitnodiging - Presentatie van het netwerk van ombudsmannen in België

Op vrijdag 14 januari nodigen de voorzitter van het Permanent Overleg van Ombudslui (POOL), Marc Bertrand, en de leden van de Raad van Bestuur u uit op een persconferentie om het netwerk en zijn werking voor te stellen.

het netwerk van ombudsmannen van België verenigt ombudsinstellingen van alle horizonten: federale Staat, Gewesten, Gemeenschappen, steden en gemeenten, semi-publieke sectoren en privésector. Zij helpen alle burgers bij het vinden van een oplossing voor hun problemen.

Op de agenda van deze vergadering staan

  • het Belgisch netwerk van ombudsmannen
  • de resultaten van de enquête over de meting van de bekendheid en de ervaring van de Belgische bevolking met ombudsmannen
  • de beschikbaarheid van de ombudsmaninstellingen (federale, regionale, Duitstalige Gemeenschap, verzekeringen, telecom, energie en banken) in het kader van de follow-up van de overstromingen van juli 2021.

U bent van harte uitgenodigd. De persconferentie vindt plaats op vrijdag 14 januari 2022, om 10.30 uur, in de Erasmuszaal van het Forumgebouw van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Leuvenstraat 48 te 1000 Brussel.

Om organisatorische redenen wordt u verzocht uw aanwezigheid te bevestigen per e-mail aan dda@le-mediateur.be of door te bellen naar 0496/54.54.74. Om gezondheids- en veiligheidsredenen, gelieve een masker te dragen, 1,5 m afstand te houden en uw CST en identiteitskaart mee te brengen.

Perscontact :
David Dannevoye
Communicatieverantwoordelijke
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Telefoon: 081/32.19.11
GSM: 0496/54.54.74
Mail: dda@le-mediateur.be