17 apr 2023 09:08

Uitnodiging - Voorstelling van het Jaarverslag 2022 van de federale Ombudsman

De federale ombudsmannen, David Baele en Jérôme Aass, en de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Eliane Tillieux, nodigen u uit op de voorstelling van het Jaarverslag 2022 van de federale Ombudsman die zal plaatsvinden op maandag 24 april om 14 uur.

Belangrijkste vaststelling: de nood aan toegankelijke federale overheidsdiensten. Voor veel mensen was 2022 opnieuw een moeilijk jaar. Burgers zochten eens te meer steun bij de overheid. Maar ook de overheidsdiensten staan door de opeenvolgende crisissen onder druk. Ze moeten alle burgers een correcte en toegankelijke dienstverlening bieden maar krijgen zelf te maken met budgettaire beperkingen en een hoge werklast. Daardoor komt hun toegankelijkheid in het gedrang. Dat zagen we ook in de klachten waarvoor de burgers ons in 2022 contacteerden. We  registreerden nog altijd 17% meer klachten dan in 2019, voor de coronacrisis.

Sprekers:

  • Inleiding door Eliane Tillieux, Voorzitster van de Kamer
  • Voorstelling van de algemene tendensen door David Baele en Jérôme Aass, federale ombudsmannen
  • Focus op de klachten in verband met verlenging van verblijfsvergunningen door Bénédicte Allardin, medewerkster bij de federale Ombudsman
  • Focus op het werk van een forensisch onderzoeker van het Centrum Integriteit, door Bart Vandamme, medewerker bij de federale Ombudsman
  • Conclusie door de commissie Verzoekschriften van de Kamer

Wanneer?
Maandag 24 april om 14 uur

Tijdsduur?
45 minuten

Waar?
Zaal Magritte - Forumgebouw van de Kamer, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel

Verplichte inschrijving
Schrijf u in door een mail te sturen naar ombudsman@federaalombudsman.be, ten laatste op donderdag 20 april.