23 okt 2013 13:19

Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming

Het Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming is de afgelopen week drie keer bijeengekomen.

Het Uitvoeringscomité heeft daarmee zijn werkzaamheden beëindigd over de antwoorden die geformuleerd dienden te worden op de opmerkingen van de Raad van State betreffende de wetteksten van de tweede fase van de 6de Staatshervorming, met name:

  • de bijzondere financieringswet
  • de bijzondere wet over de overdracht van bevoegdheden van de Federale staat naar de deelstaten
  • en de andere gewone wetten die werden ingediend in het Federaal Parlement

De teksten waarover het Uitvoeringscomité het eens is geworden, zullen de volgende dagen ingediend worden bij het Parlement. De parlementaire werkzaamheden kunnen dus snel voortgezet worden.

Daarnaast heeft het Uitvoeringscomité de monitoring van de genomen beslissingen betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV voortgezet en is het comité het eens geworden over de laatste modaliteiten van de uitvoering van deze hervorming.