11 okt 2005 17:34

UNFA-rapport over de stand van de wereldbevolking

Uitnodiging persconferentie

Uitnodiging persconferentie

Uitnodiging persconferentie Dhr. Armand DE DECKER, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Koninkrijk België Mevr. Imelda HENKIN Plaatsvervangend uitvoerend directeur van het UNFPA Algemeen plaatsvervangend directeur van de VN Stellen voor op woensdag 12 oktober om 10 uur in het Egmontpaleis het nieuwe rapport over DE STAND VAN DE WERELDBEVOLKING 2005* : De gelijkheidsbelofte Vijf jaar na de aanneming door de Verenigde Naties van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, maakt dit 2005 rapport van het UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) de balans op van de humanitaire situatie in de wereld en wijst op de inspanningen die nog moeten geleverd moeten om de armsten toe te laten uit hun situatie te klimmen die geen onvermijdelijk lot is. Het is een vergelijkende analyse die de wereldstaten de kans geeft een stand van zaken op te maken over de zwakke en sterke punten van de ontwikkelingsbeleiden door een duidelijk idee te geven over domeinen binnen dewelke dringend actie nodig is. Getiteld : « De gelijkheidsbelofte. Gelijkheid van sexen, gezondheid inzake voortplanting en de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen», toont het rapport zeer duidelijk aan dat de wereld zich niet kan veroorloven om de eis voor gelijkheid van sexen nog langer op een tweede plaats te zetten, het rapport stelt duidelijk dat de habilitatie van vrouwen door onderwijs, de toegang tot gezondheidszorg inzake voortplanting en het stoppen van seksistisch van beslissend belang zijn om de fundamentele doelstelling van het verminderen van de armoede te bereiken. De boodschap van het rapport is eenvoudig, maar krachtig: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vermindert de armoede, ze redt en verbetert levens. (*) Rapport onder embargo tot en met 12 oktober 2005 om 12:00 hu GMT - 14:00 h Brussel Persbijeenkomst : woensdag 12 oktober - 10u00 Egmontpaleis Karmelietenstraat (Kleine Zavel) 1000 Brussel inschrijving verplicht Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be Katharina Beckmann Assistente Verbindingsbureau van het UNFPA Tel. +32 2 550 18 30 @ : katharina.beckmann@unfpa.be