21 nov 2006 12:37

Universele Dag van het Kind

Op de Universele Dag van het Kind roept het Belgische OVSE-Voorzitterschap op om meer aandacht te besteden aan de kinderrechten

Op de Universele Dag van het Kind roept het Belgische OVSE-Voorzitterschap op om meer aandacht te besteden aan de kinderrechten

Op de Universele Dag van het Kind roept het Belgische OVSE-Voorzitterschap op om meer aandacht te besteden aan de kinderrechten BRUSSEL, 20 november 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag de OVSE-Gemeenschap opgeroepen om meer aandacht te schenken aan het beschermen en het bevorderen van de kinderrechten. De OVSE-Voorzitter deed deze oproep naar aanleiding van de 17de verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties. "De kinderrechten vormen een wezenlijk onderdeel van de mensenrechten, dus dragen ze in het kader van het OVSE-veiligheidsconcept eveneens bij tot de veiligheidsdoelstellingen van de Organisatie", zei Minister De Gucht. De OVSE-Voorzitter vestigde hierbij de aandacht op een voorstel om een Besluit ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen aan te nemen tijdens de OVSE-Ministerraad op 4 en 5 december. Het Belgische OVSE-Voorzitterschap onderneemt specifieke acties om de kinderrechten te ondersteunen. Samen met de Verenigde Staten en Frankrijk heeft het een voorstel ingediend om de acties van de OVSE in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen op te voeren dankzij wettelijke maatregelen, onderzoek, beleidstoezicht, sensibilisatiecampagnes, opleidingen van ordediensten en programma's voor de opvang van slachtoffers. België is ook bezig met de ondersteuning en de uitvoering van een educatief project over mensenrechten dat "Onze Rechten" heet en dat door Slovenië werd opgestart tijdens zijn OVSE-Voorzitterschap in 2005.