27 jul 2015 15:59

Vaccinatie tegen het rotavirus

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de vaccinatie tegen het rotavirus.
 

Frankrijk raadt vaccinatie af

De Franse Haut Conseil de Santé Publique raadt de rotavirusvaccinatie af naar aanleiding van twee sterfgevallen die zouden kunnen worden toegeschreven aan de bijwerkingen van het vaccin (invaginatie of darminstulping).

 

De voordelen van de vaccinatie wegen zwaarder dan de risico's

Afgezien van de Franse gegevens, zijn de risico's verbonden aan de vaccinatie zeer laag: 1 tot 5/100 000 gevaccineerde zuigelingen. Om deze reden en omdat deze vaccinatie een zeer duidelijk positief effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal contacten met de dienst spoedgevallen en in bepaalde gevallen, het aantal overlijdens in verband met een rotavirusinfectie bij ongevaccineerde kinderen, is de HGR van oordeel dat de voordelen van de rotavirusvaccinatie nog steeds duidelijk zwaarder wegen dan de risico's verbonden aan invaginatie.

 

Goede aanpak in geval van invaginatie

Bovendien geven ons ongepubliceerde gegevens voor België vertrouwen in de manier waarop invaginatiegevallen in ons medisch systeem worden aangepakt, of het nu gaat om spontane gevallen of door de vaccins geïnduceerde gevallen.

 

Twee bestaande vaccins

Er zijn momenteel twee vaccins tegen het rotavirus in België beschikbaar, namelijk RotaTeq® en Rotarix®. Het onderzoek van recente wetenschappelijke artikels bracht geen verschil in werkzaamheid en/of verschillen in bijwerkingen tussen beide vaccins aan het licht.

 

 

Het volledige advies nr. 9295 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9295-rota

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

-          NL: Pierre Van Damme, tel.: 03/265.25.38, GSM: 0496/23.07.31, e-mail: pierre.vandamme@uantwerpen.be

-          FR: Philippe Lepage, tel.: 02/477.32.37, GSM: 0475/94.04.39, e-mail: philippe.lepage@huderf.be

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be