24 apr 2014 16:50

Vakantiegeld van de leden van het operationeel kader van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling beoogt van het bedrag dat toegekend wordt aan de lokale politie tussen de gemeenten en de meergemeentepolitiezones. Dat moet de bedragen rechtzetten die aan bepaalde operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie in 2009 en 2010 als vakantiegeld werden toegekend.

Om aan de leden van het operationeel kader van de politiediensten voor de jaren 2009 en 2010 vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen heeft de ministerraad van 4 april beslist om aan de politiezones 28.755.000 euro toe te kennen en aan de federale politie 14.551.000 euro. Het ontwerp dat vandaag wordt goedgekeurd verdeelt het bedrag van 28.755.000 euro tussen de gemeenten en de meergemeentepolitiezones. 

ontwerp van koninklijk besluit houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de politiediensten het vakantiegeld ten belope van 92% toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010