22 mrt 2018 14:30

Vanaf nu kun je je gepersonaliseerde nummerplaat ook online aanvragen

De FOD Mobiliteit en Vervoer vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Je kan nu je aanvraag eenvoudig via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen en je voertuig via WebDIV inschrijven.

Aanvraagprocedure

  • Kijk op www.mobilit.belgium.be onder de rubriek “Mijn voertuig, mijn plaat” of de combinatie die je wenst beschikbaar is.

  • Vul het online aanvraagformulier voor een gepersonaliseerde nummerplaat in.

  • DIV gaat na of de gevraagde combinatie in orde is. Indien je aanvraag geweigerd wordt, word je daarvan via mail op de hoogt gebracht.

  • Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een mail met een betalingsuitnodiging. Om je reservatie effectief te bevestigen, moet je binnen de 10 dagen betalen

De gevraagde combinatie wordt dan gedurende 5 maanden voor jou gereserveerdDe verzekeraar moet de inschrijving van je voertuig onder de gepersonaliseerde combinatie op naam van de eigenaar binnen die periode via WebDIV aanvragen

Heb je na 5 maanden nog geen voertuig ingeschreven met de gereserveerde nummerplaat, dan wordt je reservering automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van het gestorte bedrag.

 

Kostprijs

De reservering van een gepersonaliseerde nummerplaat kost 1 000 euro. Daarbij komt nog 30 euro voor de productie en de aflevering van de nummerplaat door bpost.

 

Welke voertuigen?

Gepersonaliseerde nummerplaten zijn niet enkel voor personenwagens mogelijk, ook aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers kunnen een gepersonaliseerde plaat krijgen. In het geval van een oldtimer wordt er een speciaal vignet “O” op de nummerplaat aangebracht.

Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxi’s, verhuurwagens met bestuurder, commerciële nummerplaten, land- en bosbouwtractoren, transitplaten en nummerplaten van tijdelijke duur.

 

“Oude” gepersonaliseerde nummerplaten

Wie al een ‘oude’ gepersonaliseerde nummerplaat – beginnend met een 9 – heeft en een nieuw voertuig onder dezelfde combinatie wil inschrijven, moet een nieuwe nummerplaat zonder 9 reserveren. Deze reservatie is uiteraard gratis

Is dezelfde combinatie – zonder 9 – beschikbaar, dan wordt die automatisch gereserveerd voor dezelfde titularis. 

Is de combinatie zonder 9 niet meer beschikbaar, dan kan je als titularis een nieuwe combinatie kiezen. De reservatie kan in dit geval echter niet online gebeuren, en enkel via een DIV-antenne. 

 

Meer info

Sven Heyndrickx 
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer 
0473/83.64.90 
pers@mobilit.fgov.be