09 okt 2014 16:25

Veiligheid van de Staat: de geëerde Inlichtingen-en Actieagenten van de Tweede Wereldoorlog

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de Veiligheid van de Staat (VSSE) een ontmoeting georganiseerd ter ere van de Inlichtingen-en Actieagenten (IAA) van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze gelegenheid vertegenwoordigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent Zijne Majesteit de Koning.

Tijdens de nazi-bezetting hadden de Inlichtingen-en Actieagenten de opdracht om politieke, economische en militaire informatie te verzamelen. Vervolgens werd deze naar Londen gestuurd waar zij door de Veiligheid van de Staat en de Britse Secret Intelligence Service behandeld werd. De verschillende netwerken van de IAA zijn ook op Belgische grond zeer actief geweest: clandestiene pers, ontduiking, sabotage enz.

Vandaag de dag zijn er nog steeds 62 Inlichtingen-en Actieagenten in leven. Er werd een bijzonder eerbetoon gebracht aan de heer Etienne Plissart, IIA-luitenant van de Inlichtingen-en Actiedienst “Othello”, laatste overlevende van de IAA-parachutisten. De heer Plissart heeft in juni 2014 zijn 100ste verjaardag gevierd.

Bij de academische zitting waren heel wat Belgische en buitenlandse autoriteiten aanwezig. De heer Jaak Raes, Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, heeft als eerste het woord genomen. Vervolgens was Baron Roger Coekelbergs, Voorzitter van de Koninklijke Unie van Inlichtingen-en Actiediensten (KUIAD) aan de beurt, gevolgd door de Professor emeritus Francis Balace van de Universiteit Luik. Tenslotte heeft Excellentie Mevrouw Alison Rose, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in België, zich ook tot de IAA en het aanwezige publiek gericht.

In zijn toespraak heeft de heer Jaak Raes, Administrateur-generaal van de VSSE, officieel bekrachtigd dat “de herinnering aan de Inlichtingen-en Actiediensten voor de Veiligheid van de Staat van een bijzonder belang blijft en zal blijven”.