12 okt 2007 14:19

Veiligheidsraad Myanmar

Veiligheidsraad Myanmar

Veiligheidsraad Myanmar

Birma/Myanmar Brussel, 11 oktober 2007 Minister De Gucht verwelkomt de goedkeuring vandaag van een Voorzitterschapverklaring van de Veiligheidsraad over de situatie in Myanmar. Als lid van de Veiligheidsraad heeft België actief bijgedragen tot de voorbereiding van deze tekst. De verklaring steunt de bemiddelingsmissie van de Secretaris-Generaal en diens Speciaal Adviseur Gambari. Ze bevat twee voor België essentiële elementen: een oproep aan het regime om de politieke gevangenen vrij te laten en het bevestigen van de noodzaak om een werkelijk inclusief politiek proces op te starten, in het bijzonder met Aung San Suu Kyi. België zou zonder twijfel een sterker taalgebruik gewenst hebben, maar de tekst is een compromis tussen de verschillende gevoeligheden die leven binnen de Raad. "De Raad stuurt een duidelijk signaal aan het regime van Birma en toont aan dat het gewelddadig onderdrukken van vreedzame betogingen onaanvaardbaar is. Het is de eerste keer sinds het bestaan van de Veiligheidsraad dat de Raad zich met een verklaring uitspreekt over de situatie in Birma. Dit is een eerste belangrijke stap. België, met zijn Europese partners, blijft het belangrijk vinden dat bij gebrek aan vooruitgang, andere stappen moeten overwogen worden in de Veiligheidsraad", aldus Minister De Gucht.