20 jun 2008 16:19

Veiligheidsraadresolutie over de problematiek van seksueel geweld

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de oproep van de Veiligheidsraad om het gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten een halt toe te roepen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de oproep van de Veiligheidsraad om het gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten een halt toe te roepen.

Veiligheidsraadresolutie over de problematiek van seksueel geweld Brussel, 20 mei 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de oproep van de Veiligheidsraad om het gebruik van seksueel geweld in gewapende conflicten een halt toe te roepen. "De unanieme goedkeuring van een Veiligheidsraadresolutie over de problematiek van seksueel geweld in gewapende conflicten is meer dan een krachtig signaal" aldus de Minister. "De resolutie veroordeelt niet enkel het gebruik van alle vormen van geweld en seksueel geweld tegen burgers maar legt ook de basis van een meer systematische opvolging door de Veiligheidsraad". Deze opvolging komt er mede op aandringen van België, dat hiervoor in het verleden al meermaals een lans gebroken heeft. "Ik ben dan ook bijzonder verheugd over de door Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon aangekondigde aanstelling van een bijzonder gezant inzake de problematiek van geweld tegen vrouwen" besluit de Minister.