23 apr 2007 14:04

Verdrag ter vermijding van dubbele belasting met de VS geratificeerd

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de ratificatie door ons land van de Overeenkomst met de Verenigde Staten tot het vermijden van dubbele belasting. Het wetsontwerp daartoe werd gisteren door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het was de laatste stap in de ratificatieprocedure.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de ratificatie door ons land van de Overeenkomst met de Verenigde Staten tot het vermijden van dubbele belasting. Het wetsontwerp daartoe werd gisteren door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het was de laatste stap in de ratificatieprocedure.

Verdrag ter vermijding van dubbele belasting met de VS geratificeerd Brussel, 20 april 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de ratificatie door ons land van de Overeenkomst met de Verenigde Staten tot het vermijden van dubbele belasting. Het wetsontwerp daartoe werd gisteren door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het was de laatste stap in de ratificatieprocedure. De nieuwe overeenkomst, die werd ondertekend te Brussel op 27 november 2006, vervangt de overeenkomst die nog dateerde van 9 juli 1970, gewijzigd door het aanvullend Protocol van 31 december 1987. "Deze Overeenskomst zal bijdragen tot het verder versterken van onze economische betrekkingen met de VS. Zij beoogt in het bijzonder ons land aantrekkelijker te maken voor Amerikaanse investeerders en ook de Belgische investeringen in de VS een duw in de rug te geven" aldus Minister De Gucht. De Minister herinnerde ook aan de nieuwe regeling inzake de notionele intrestaftrek die de Belgische regering vorig jaar goedkeurde en die een bijzonder attractieve maatregel is gebleken bij het aantrekken van buitenlandse investeerders. De Amerikaanse investeringsstromen naar het buitenland beliepen in 2006 226,8 miljard US dollar. Traditiegetrouw gaat hiervan nagenoeg de helft naar Europa (111,4 miljard dollar) en de EU (97,7 miljard dollar). België trok in 2006 4,1 miljard dollar aan VS-investeringen aan, goed voor 4,2% van het EU-totaal. Concreet stellen zowat 1000 vestigingen van Amerikaanse bedrijven in België rechtstreeks of onrechtsteeks zo'n 100.000 mensen tewerk.