15 mei 2006 16:11

Verenigde Naties : België verkozen tot lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw

Op 10 mei 2006 is België verkozen tot lid van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw voor een mandaat van vier jaar dat loopt vanaf 2007.

Op 10 mei 2006 is België verkozen tot lid van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw voor een mandaat van vier jaar dat loopt vanaf 2007.

Verenigde Naties : België verkozen tot lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw BRUSSEL, 12 MEI 2006 – Op 10 mei 2006 is België verkozen tot lid van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw voor een mandaat van vier jaar dat loopt vanaf 2007. De Commissie voor de Status van de Vrouw is belast met het bevorderen en doen eerbiedigen van de rechten van de vrouw op politiek, economisch en sociaal vlak. Ze waarschuwt eveneens de Economische en Sociale Raad over vraagstukken die verband houden met de rechten van de vrouw. De 45 Lidstaten van de Commissie voor de Status van de Vrouw zijn door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ook belast met de follow-up van de uitvoering van het Platform voor Actie dat werd aangenomen op de vierde Wereldvrouwenconferentie (Beijing 1995). Sinds vele jaren neemt de Belgische diplomatie actief deel aan de werkzaamheden van de Commissie. Ons land is sinds 1995 ononderbroken lid van deze Commissie. Het engagement van België inzake de bevordering en de verwezenlijking van de rechten van de vrouw wordt nu door zijn gelijken binnen de Verenigde Naties beloond, aangezien het een vierde opeenvolgende mandaat tot 2011 in de wacht heeft gesleept. België oefent dit mandaat in de Commissie uit in overleg met zijn partners van de Europese Unie en met alle Belgische instanties die bevoegd zijn in deze materie. Ons land hecht bijzonder veel belang aan het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen, met name door de bestrijding van mensenhandel en partnergeweld. Het legt de nadruk op de absolute noodzaak om vrouwen gelijke toegang te verschaffen tot werk, beroepsopleiding, onderwijs, basis- en reproductieve gezondheidszorg. België pleit er tevens voor de vrouwelijke aanwezigheid in de politieke en economische besluitvorming te versterken en vrouwen meer te betrekken bij het oplossen van conflicten en bij vredesopbouw.