05 apr 2006 12:30

Vergadering van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en van Leefmilieu van de OESO

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker neemt 4 en 5 april te Parijs deel aan de eerste gezamenlijke vergadering van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Leefmilieu van de OESO alsook aan de 44ste vergadering op hoog niveau van het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker neemt 4 en 5 april te Parijs deel aan de eerste gezamenlijke vergadering van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Leefmilieu van de OESO alsook aan de 44ste vergadering op hoog niveau van het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO.

Minister De Decker neemt deel aan de eerste gezamenlijke vergadering van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en van Leefmilieu van de OESO Brussel, 4 april 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker neemt 4 en 5 april te Parijs deel aan de eerste gezamenlijke vergadering van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Leefmilieu van de OESO alsook aan de 44ste vergadering op hoog niveau van het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO. Minister De Decker preciseert dat het belangrijkste doel van deze eerste ontmoeting, waarover hij zich verheugt, erop gericht is om een lijst op te stellen van de grootste problemen op het kruispunt van het milieubeleid en het ontwikkelingsbeleid alsook om de basis te leggen van een strategische alliantie tussen deze twee gemeenschappen om de wederzijdse voordelen te benutten. De debatten zullen in essentie gaan over de middelen die aangeboden worden om de milieukwesties - van mondiale, nationale en lokale omvang - efficiënt te integreren in de inspanningen voor de strijd tegen de armoede. Na afloop van de vergadering, zullen een Beleidsverklaring over de integratie van de aanpassing aan de klimaatsverandering in de ontwikkelingssamenwerking en een Kader voor een gemeenschappelijke actie rond de gedeelde doelstellingen worden aangenomen. De vergadering op hoog niveau van het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) op 4 en 5 april zal de gelegenheid zijn om thema's van de actualiteit te bespreken betreffende in het bijzonder de hervorming van de internationale architectuur van de ontwikkelingshulp (in het kader van de Verenigde Naties); betreffende de op te richten strategieën in de fragiele staten; betreffende de problematiek van een economische groei gunstig voor de armsten, betreffende de beste humanitaire praktijken. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verenigt 30 lidstaten, allen verbonden aan de democratie en aan de markteconomie. Haar werken bedekken het hele economische en sociale gebied, van de macro-economie tot het onderwijs, tot de ontwikkeling, tot de wetenschap en tot de vernieuwing. Het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de OESO is de eerste internationale instantie belast met de bepaling van de goede praktijken inzake ontwikkelingshulpbeleid. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be