14 jul 2011 12:49

Vergelijkende rekruteringsexamens van de Verenigde Naties.

Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Naties dit jaar vergelijkende rekruteringsexamens in België organiseren.

Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Naties dit jaar vergelijkende rekruteringsexamens in België organiseren.

Vergelijkende rekruteringsexamens van de Verenigde Naties. Brussel, 14 juli 2011 Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Naties dit jaar vergelijkende rekruteringsexamens in België organiseren. De deadline voor het indienen van kandidaturen is vastgelegd op 10 september 2011. Enkel kandidaten die in het bezit zijn van een universitair diploma, die op datum van 31 december 2011 niet ouder zijn dan 32 jaar en over een zeer goede taalkennis (Frans en Engels) beschikken, komen in aanmerking. Vrouwen worden in het bijzonder aangemoedigd om hun kandidatuur in te dienen. Het examen bestaat uit een schriftelijke proef en een interview. De schriftelijke proef zal op 7 december 2011 in Brussel doorgaan, voor vier vakgebieden: administratie, humanitaire zaken, publieke informatie en statistiek. Enkel de best gekwalificeerde sollicitanten zullen uitgenodigd worden voor deelname aan het schriftelijke examen. Geïnteresseerde kandidaten dienen te solliciteren via de website van de Verenigde Naties , waarop zij ook alle relevante informatie over deze rekruteringsexamens kunnen vinden : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US Gelieve eerst de « frequently asked questions » op bovenvermelde website te raadplegen, alvorens uw specifieke vragen te richten aan FOD Buitenlandse Zaken.