03 mei 2006 15:54

Verkiezingskalender in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente publicatie van de kalender voor de presidentiële en parlementaire verkiezingen in de DRC. Hij merkt op dat de eerste ronde plaats zal vinden op zondag 30 juli en zodoende de kiescampagne zal beginnen vóór 30 juni.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente publicatie van de kalender voor de presidentiële en parlementaire verkiezingen in de DRC. Hij merkt op dat de eerste ronde plaats zal vinden op zondag 30 juli en zodoende de kiescampagne zal beginnen vóór 30 juni.

Verkiezingskalender in de Democratische Republiek Congo (DRC) BRUSSEL, 1 mei 2006. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de recente publicatie van de kalender voor de presidentiële en parlementaire verkiezingen in de DRC. Hij merkt op dat de eerste ronde plaats zal vinden op zondag 30 juli en zodoende de kiescampagne zal beginnen vóór 30 juni. Hij spreekt zijn waardering uit over de inspanningen geleverd door de Onafhankelijke Kiescommissie en haar voorzitter Abbé Malu Malu om tot dit voor iedereen aanvaardbare resultaat te komen. Het geeft een duidelijk signaal: de laatste fase van de Transitie is aangebroken en het verkiezingsproces behoudt zijn dynamiek. Minister De Gucht moedigt de politieke klasse aan om zich strikt aan deze kalender te houden en om de bevolking, die al jarenlang lijdt onder armoede en conflicten, te bewijzen dat de verkiezingen onomkeerbaar zijn. Hij hoopt dat deze verkiezingen het begin betekenen van een nieuw tijdperk van democratie, stabiliteit en reconstructie in Congo. Dat de datum van de verkiezingen valt na de afsluiting van de Transitie op 30 juni 2006 mag het bestuur van het land niet verzwakken. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij de huidige instellingen tot na de verkiezingen en de oprichting van nieuwe instellingen zoals voorzien in artikel 222 van de Grondwet. De staat moet tijdens die periode blijven functioneren en de maatschappelijke vrede bewaren. De minister dringt erop aan dat het recht van de bevolking op verkiezingen door iedereen gerespecteerd moet worden, dat speciale inspanningen geleverd zullen worden om het proces te doen slagen en dat alle acties moeten vermeden worden die het proces zouden kunnen ondermijnen. België zal het verdere verloop van het proces van zeer nabij blijven volgen en zal alle steun blijven verlenen om het tot een goed einde te brengen, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau, onder andere binnen de CIAT en met de UNDP, erop vertrouwend dat de internationale partners hun engagement effectief zullen behouden. Na de verkiezingen, aldus minister De Gucht, zullen België's inspanningen nog opgedreven worden in de aanpak van de humanitaire noden van de bevolking en de reconstructie van het land. Hoedanook zal de internationale gemeenschap deze reconstructie moeten blijven begeleiden.