08 feb 2005 01:00

Verkiezingsproces in DR Congo

Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten van het «inter-institutioneel seminarie» dat op 04 februari in Kinshasa zijn werkzaamheden beëindigde.

Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten van het «inter-institutioneel seminarie» dat op 04 februari in Kinshasa zijn werkzaamheden beëindigde.

Brussel, 8/02/2005. Minister van Buitenlandse Zaken KAREL DE GUCHT heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten van het «inter-institutioneel seminarie» dat op 04 februari in Kinshasa zijn werkzaamheden beëindigde. De Minister juicht het initiatief toe omdat het erop gericht was om de cohesie in het transitie-team te verbeteren en om vooruitgang te boeken in een aantal essentiële kwesties zodat het electoraal proces zo spoedig mogelijk van start kan gaan en kan uitmonden in de organisatie van eerlijke verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. In die zin hoopt Minister DE GUCHT dat het «inter-institutioneel seminarie» een nieuwe impuls zal betekenen en dat, dankzij het grondig overleg tijdens het seminarie, een aantal divergenties die in de weg stonden van het electoraal proces effectief werden weggewerkt. Het is belangrijk dat - indien men constateert dat men op logistiek en wetgevend gebied niet volledig klaar is om het verkiezingsproces te voltooien voorafgaand aan de datum van 30 juni - er desalniettemin essentiële vorderingen worden geboekt zodat de bevolking terecht kan constateren dat het proces onomkeerbaar van start is gegaan. Daar waar er vooruitgang werd geboekt in de procedure van het opstellen en aanvaarden van de grondwet, moet het registreren van de kiezers nu zo snel mogelijk opstarten. Immers, bij die procedure zal de bevolking zich daadwerkelijk betrokken voelen en er moet dus worden nagegaan welke dringende logistieke en institutionele maatregelen kunnen worden genomen om de registratie tijdens de komende weken te doen aanvatten. Nu het «inter-institutioneel seminarie» heeft toegelaten om de cohesie tussen de verschillende partners van de transitie te verbeteren, moet eenieder absoluut aan het werk gaan. De autoriteiten moeten zoveel mogelijk alle partijen die destijds het globaal en inclusief akkoord (dat aan de basis lag van de transitie-regeling) hebben ondertekend, bij het proces betrekken en hun bijdrage erkennen en appreciëren. De autoriteiten moeten zich tevens onthouden van elke repressie en intimidatie tegen die partijen of tegen de «société civile», wanneer dezen hun ongeduld betonen of kritiek uiten. Aan alle partijen en aan de société civile wenst Minister DE GUCHT eveneens te vragen dat zij zich blijven inschakelen in het bestaande proces; hun kritiek moet constructief zijn en hun protest moet vreedzaam blijven. Het is in die context dat Minister De Gucht zijn reis naar de Democratische Republiek Congo voorbereidt (van 16 tot 19 februari) waar hij hoopt om aan alle betrokken partijen eenzelfde duidelijke boodschap mee te geven en hij tevens van plan is om de grote beschikbaarheid en aanmoediging van België te verwoorden.