13 aug 2007 10:22

Verlenging sanctieregime DR Congo

Minister De Gucht verwelkomt de beslissing van de Veiligheidsraad om het bestaande sanctieregime voor de DRC met 6 maanden te verlengen .

Minister De Gucht verwelkomt de beslissing van de Veiligheidsraad om het bestaande sanctieregime voor de DRC met 6 maanden te verlengen .

Brussel, le 10.08.2007 Minister De Gucht verwelkomt de beslissing van de Veiligheidsraad om het bestaande sanctieregime voor de DRC met 6 maanden te verlengen . Dit regime omvat een wapenembargo dat moet toelaten dat de Veiligheidsraad er zich van gewist dat wapenleveringen enkel gaan naar reguliere eenheden van het Congolese leger en politie. Het voorziet ook individuele financiële maatregelen en reisbeperkingen tegen diegenen die dit embargo schenden, het ontwapeningsproces bemoeilijken en/of verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van het internationaal recht. Tevens werd met deze resolutie opnieuw een expertengroep opgericht, die nagaat hoe het sanctieregime wordt nageleefd en hierover aan de Veiligheidsraad rapporteert. «Deze verlenging van het sanctieregime is belangrijk rekening houdend met de huidige volatiele situatie in Oost-Congo. Ze kadert geheel binnen de Belgische inspanningen om de situatie in het Oosten van de DRC te stabiliseren en is gebaseerd op het unanieme oordeel binnen de VN-veiligheidsraad dat de voorwaarden voor het opheffen van het embargo en de sancties nog niet voorhanden zijn." stelt Minister De Gucht. "Onder impuls van België gaat bijzondere aandacht naar de rol die de illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen speelt in de financiering van gewapende groeperingen en de proliferatie van wapens.» «In deze resolutie bepaalt de VR uitdrukkelijk dat een eventuele aanpassing van dit sanctieregime gekoppeld wordt aan de verdere evolutie van de veiligheidssituatie en de vooruitgang geboekt bij de hervorming van het leger en de nationale politie. De ronde tafel over hervorming van de veiligheidssector, die de DRC regering en internationale partners in oktober bijeen zal brengen in Kinshasa, zal hierbij een eerste belangrijk ijkpunt zijn» aldus nog de Minister.