22 dec 2008 20:15

Verlenging VN-aanwezigheid in Burundi

Vandaag maandag 22 december heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen over de verlenging van de VN aanwezigheid in Burundi (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi of BINUB) voor de komende 12 maanden.

Vandaag maandag 22 december heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen over de verlenging van de VN aanwezigheid in Burundi (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi of BINUB) voor de komende 12 maanden.

Vandaag maandag 22 december heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen over de verlenging van de VN aanwezigheid in Burundi (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi of BINUB) voor de komende 12 maanden. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt deze beslissing als een bewijs van het streven van de internationale gemeenschap om zijn steun verder te zetten aan Burundi in zijn inspanningen naar een afronden van het vredesproces. De Minister herinnert eraan dat ter gelegenheid van de Top van het Regionaal Initiatief van 4 december 2008, zowel de Burundese regering als het Palipehutu-FNL verstrekkende engagementen hebben genomen die - eens ze in de praktijk worden gebracht - het geloof in de toekomst van de Burundese bevolking zal kracht bijzetten. De internationale steun en de engagementen onder Burundezen zijn noodzakelijke bouwstenen voor de ontwikkeling van het land en de organisatie van verkiezingen in een serene sfeer in 2010. Ze moeten nochtans worden versterkt door een aantal maatregelen zoals Burundi zich op dat op dit ogenblik voorneemt. België verwelkomt het feit dat de Burundese overheid binnenkort de leden van de Onafhankelijke Nationale Verkiezingscommissie (CENI) zullen benoemen. Van zodra ze als gevolg van een onafhankelijk en consensueel proces en een zo breed mogelijke politieke dialoog benoemd zijn, zullen de leden van het CENI de volgende verkiezingen kunnen organiseren met volledig respect voor de geest van dialoog en ‘inclusiviteit' die de Burundese grondwet kenmerkt. Het spreekt overigens vanzelf voor de minister dat "in de mate waarin de leden van het CENI zullen gerespecteerd en erkend worden door een groot aantal Burundezen, België en de hele internationale gemeenschap zich geroepen zullen voelen om het verkiezingsproces te begeleiden". De Burundese overheden nemen zich voor heel binnenkort een Nationale Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten (CNIDH) op te richten. België steunt ten volle dit voornemen, want zo een onafhankelijk organisme - in overeenstemming met de Principes van Parijs en met brede bevoegdheden – zal bijdragen tot een klimaat van vertrouwen en vrijheid dat onontbeerlijk is voor verkiezingen. De Onafhankelijke Expert voor Mensenrechten van de VN zal bovendien toelaten dat de creatie van de CNIDH gebeurt met de steun en expertise van de internationale gemeenschap. Minister De Gucht spreekt ten slotte de wens uit dat " alle burgers in Burundi, met inbegrip van de heren Sinduhije, Kavumbagu en Rududura, het nieuwe jaar kunnen beginnen in een geest van vrede en in familiale kring en dat in 2009 de inspanningen voor verzoening in Burundi een bron van inspiratie kunnen zijn voor al diegenen die in de regio van de Grote Meren streven naar vrede en veiligheid".