30 nov 2018 07:54

Vermindering van het aantal afgelegde kilometers in België in 2017

In 2017 hebben we allemaal samen 84,1 miljard kilometers met de wagen afgelegd, een lichte daling van 0,2 % ten opzichte van 2016. Na twee recordjaren is het de eerste keer sinds 2014 dat we een daling vaststellen. Dat blijkt uit een studie naar de afgelegde kilometers door Belgische voertuigen , die de FOD Mobiliteit en Vervoer jaarlijks publiceert.

Deze daling van het aantal afgelegde kilometers blijft gecombineerd met een toename van het wagenpark in België (+1,2 %). Ook het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar per personenwagen daalt: 14 770 km in 2017, tegenover 14 999 km in 2016.


Steeds minder diesel op onze wegen
De vanaf 2016 ingezette effectieve daling van het totale aantal afgelegde kilometers door dieselwagens (-2,0 %) zet zich in 2017 nog meer uitgesproken door (-3,6 % ten opzichte van 2016). Benzinewagens legden dan weer 9,7 % meer kilometers af in vergelijking met 2016.


In 2017 werd 72,3 % van het totale aantal kilometers (personenwagens) afgelegd door dieselwagens, ten opzichte van 74,8 % in 2016.


Dieselvoertuigen kennen een continue daling van de gemiddelde jaarlijkse afgelegde kilometers per voertuig, terwijl benzinevoertuigen een continue stijging laten optekenen: in 2012 werd met een benzinewagen jaarlijks gemiddeld 8 759 km gereden, terwijl dit in 2017 al 9 861 km is, een stijging van 13 % op 5 jaar tijd.
Een dieselwagen reed in 2000 gemiddeld nog 22 955 km, maar dit cijfer is in 2017 gezakt naar 18 480, een daling van 19 % op 17 jaar tijd.


Eerste diepgaande analyse van ‘groene’ voertuigen
Ecologische voertuigen zijn een steeds groter deel gaan uitmaken van het voertuigenpark in België. In dit verslag worden voor het eerst ook specifieke cijfers gepubliceerd voor hybride en plug-in hybride voertuigen.

De impact van deze voertuigen op de totale afgelegde kilometers van personenwagens blijft vooralsnog vrij beperkt: hybride voertuigen nemen 1 % van de afgelegde kilometers voor hun rekening, terwijl dat voor de plug-in hybride voertuigen 0,5 % is. Worden enkel de benzinevoertuigen beschouwd, dan is het aandeel van afgelegde kilometers door hybride en plug-in hybride voertuigen respectievelijk 3,3 en 1,6 %.


De kilometers afgelegd door aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen zijn respectievelijk met 70 % en 50 % gestegen, maar hun aandeel in het totale aantal afgelegde kilometers blijft erg beperkt (0,1 %).


Salariswagens in opmars
Eind 2017 waren er 465 338 salariswagens in België, een stijging van 4,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze voertuigen legden gemiddeld 28 094 km per jaar af, bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van alle ingeschreven personenwagens.


De salariswagens bestaan voor het overgrote deel uit dieselwagens (91 %), terwijl het aandeel van voertuigen met alternatieve brandstoffen verwaarloosbaar is. Ook hier zien we een ontwikkeling naar meer benzinevoertuigen, zij het vooralsnog veel bescheidener (in 2014 was nog 96 % een voertuig met dieselmotor).


Vrachtverkeer: minder vrachtwagens, meer lichte bedrijfswagens
Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter, en sterker gecorreleerd met de economische toestand. De Belgische lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) hebben ook in 2017 weer beduidend meer kilometers dan in 2016 (+3,6 %) afgelegd, terwijl de vrachtwagens 2,3 % minder aflegden. De opleggertrekkers hebben 4,2 % meer kilometers afgelegd.


Dit bevestigt een trend die zich al sinds onze eerste studie in 2003 aftekent: vrachtwagens leggen minder kilometers af (-31 %), terwijl lichte bedrijfsvoertuigen er steeds meer afleggen (+45 %). Deze cijfers hebben betrekking op Belgische voertuigen, buitenlandse vrachtwagens op ons wegen zijn niet in deze studie opgenomen.


De Belg in vergelijking met zijn buren
Een Belg rijdt gemiddeld 3 % meer kilometers per jaar dan een Nederlander of Fransman en 4 % minder dan een Duitser.