21 okt 2014 08:56

Versterking humanitaire hulp aan door Ebola getroffen landen

De humanitaire situatie in West-Afrika is in sterke mate verslechterd als gevolg van de Ebola-epidemie. Daarom heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om extra financiële middelen uit te trekken voor noodhulp aan de getroffen landen.

De humanitaire situatie in West-Afrika is in sterke mate verslechterd als gevolg van de Ebola-epidemie. Daarom heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om extra financiële middelen uit te trekken voor noodhulp aan de getroffen landen.

Concreet gaat het om:

  • Artsen Zonder Grenzen België (voor o.a. isolatie/verzorging) in de drie meest getroffen landen;  Guinee, Liberia en Sierra Leone: + 3 miljoen euro
  • UNICEF (voor o.a. contingency planning) in Liberia: + 2 miljoen euro
  • Internationale Federatie van het Rode Kruis (voor o.a. dead body management) in Liberia: + 2 miljoen euro

Deze inspanningen komen bovenop de vaste financiering die België permanent ter beschikking stelt van de betrokken organisaties.

Sinds begin dit jaar heeft ons land ook 22 miljoen euro vrijgemaakt voor zgn. flexibele fondsen in het kader van ‘Good Humanitarian Donorship’. Deze middelen gaan onder meer naar het ‘Central Emergency Response Fund’ (CERF), een fonds van de Verenigde Naties dat tijdens de eerste fase van een ramp onmiddellijk voor noodhulp zorgt. Op die manier kan snel hulp worden geboden, omdat geen kostbare tijd wordt verloren door specifieke aanvragen voor hulpfondsen.

Momenteel bekijkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook nog de mogelijkheden van ons land om extra financiële middelen uit te trekken voor het luchttransport van materiaal en hulpverleners van UNICEF en de Verenigde Naties naar de getroffen landen.