26 jul 2006 09:13

Vertrek Belgen uit Libanon

Vertrek Belgen uit Libanon

Vertrek Belgen uit Libanon

Vertrek Belgen uit Libanon BRUSSEL, 25 juli 2006 - Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht meldt dat al onze landgenoten die Libanon wensten te verlaten, hiertoe de mogelijkheid gekregen hebben met steun van de Belgische ambassade te Beiroet. Vandaag werd het laatste konvooi met 90 landgenoten over de weg georganiseerd naar Aleppo (Noorden van Syrië), van waar zij naar België zullen overgebracht worden met de Belgische luchtmacht. Iedereen die zich gemeld had voor een vertrek bij de ambassade werd gecontacteerd om zich aan te melden voor dit laatste konvooi, dat overigens nog vrije capaciteit had. In totaal vertrokken 635 Belgen met konvooien over land die door onze ambassade te Beiroet georganiseerd werden. Deze konvooien zijn vlekkeloos verlopen, mede dankzij steun van onze ambassades in Damascus, Tel Aviv en de ere-consulaten in Aleppo en in Lattakia. Dankzij de actieve houding van onze ambassade te Beiroet en met de hulp van sommige van onze Europese partners, in het bijzonder Frankrijk, Denemarken en Griekenland, konden 516 andere landgenoten Libanon per schip verlaten voor Cyprus (Larnaka). Van daar werden zij (voor het merendeel) door de Belgische luchtmacht naar Melsbroek overgevlogen. Ook Nederland en Italië hebben in deze context geholpen bij de overbrenging van landgenoten. De Belgische ambassade te Cyprus heeft de opvang verzorgd en het vertrek van onze landgenoten georganiseerd. In totaal vertrokken 1151 Belgen met steun van de Belgische ambassade uit Libanon. Daarnaast vertrokken een aantal landgenoten op eigen krachten uit het land. Daarvan zijn er 80 die met hulp van de ambassade in Damascus en van de luchtmacht naar België werden overgebracht. België heeft geholpen bij de verplaatsing van andere nationaliteiten naar Melsbroek. Daaronder waren Fransen, Italianen, Luxemburgers, Amerikanen en anderen. Minister De Gucht wenst iedereen die zich ingezet heeft om deze operatie te helpen slagen hartelijk te bedanken. In de eerste plaats het voltallige personeel van de ambassade te Libanon, dat in moeilijke omstandigheden een soms ondankbare taak tot een goed einde heeft gebracht. Daarnaast het personeel van de andere genoemde diplomatieke posten, alle vrijwilligers van het crisiscentrum die vaak tot zeer laat 's nachts beschikbaar bleven (ook na de officiële openingsuren), Landsverdediging en alle militairen die deelgenomen hebben en alle Europese partners die ons met concrete bijdragen geholpen hebben.