17 okt 2014 18:20

Vicepremier Alexander De Croo lanceert uitnodiging tot overleg met Noord-Zuidorganisaties

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking reikt de hand naar de Noord-Zuidorganisaties. Hij wil met hen in overleg treden over de vraag hoe we de kwaliteit en de resultaten van onze ontwikkelingssamenwerking kunnen versterken.

Alexander De Croo: "De budgettaire situatie in de volgende jaren is niet makkelijk. Tegen 2018 moet de federale overheid een budgettaire inspanning leveren van meer dan 11 miljard. Voor de federale overheid is dat een bijzonder zwaar traject. Omgerekend naar het budget ontwikkelingssamenwerking betekent dit een inspanning van 150 miljoen in 2015 die oploopt tot 270 miljoen in 2019."

"Toch betekent dit niet dat ons land haar engagementen loslaat. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat we de kwaliteit en de resultaten kunnen versterken door het Belgische ontwikkelingsbeleid een nieuwe richting in sturen. Deze moeilijke budgettaire tijden zijn een kans die ik samen met het middenveld wil aangrijpen om de effectiviteit van ons ontwikkelingsbeleid aan te scherpen. Het moet onze ambitie zijn om in de wereld van morgen met het Belgische ontwikkelingsbeleid een grotere impact te hebben. Ik reik de hand naar de Noord-zuidorganisaties uit om daarover samen in overleg te gaan."