01 jun 2016 17:47

Vijfde gezamenlijke Benelux-controle van het internationaal wegtransport

Grote controle op busvervoer naar pretparken
De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op dinsdag 31 mei 2016 , op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd op het busvervoer naar attractieparken in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles van het internationaal busvervoer uitgevoerd in België (Plopsaland), Nederland (Efteling) en het Groothertogdom Luxemburg (bij Centre douanier Luxembourg-Howald).  Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden bussen gericht gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf. Ook werd de technische staat van de bussen gecontroleerd. De inspecteurs controleerden 89 autobussen  (39 BE  + 40 NL  + 10 LU) . Er werden  20 ( 5 BE + 14 NL  + 1 LU) overtredingen vastgesteld.

Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend.  Door dit verdrag kunnen de inspecteurs van de deelnemende landen op een efficiënte manier samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de vijfde keer sinds 2015 dat de drie landen samen  een grote controle uitvoeren binnen dit kader. De inspecteurs hebben bij deze gelegenheid hun kennis over reglementeringen en controletechnieken  met elkaar uitgewisseld.

Resultaten in België

 • Totaal aantal gecontroleerde bussen : 39
 • Aantal bussen in overtreding : 4
 • Totaal aantal overtredingen : 5 waarvan 2 overtredingen op rij- en rusttijden en 3 overtredingen op het niet in bezit zijn van bepaalde bedrijfsdocumenten (vergunning en leasingcontract autocar)

Resultaten in Nederland

Bij de Efteling in Kaatsheuvel zijn bij 14 van de 40 gecontroleerde bussen overtredingen geconstateerd. Daarbij ging het om 12 Nederlandse bussen en 2 Belgische.

Voor 8 overtredingen is proces-verbaal opgemaakt omdat de veiligheid van de passagiers in het geding kon komen. Dat gebeurde 7 keer tegen Nederlandse busbedrijven of chauffeurs omdat:

 • van een bus twee banden glad waren (ter plekke vervangen)
 • noodhamers ontbraken
 • noodluiken niet in orde waren
 • een chauffeur niet-medisch gekeurd was (mocht niet verder rijden)
 • een onderneming helemaal geen vergunning had om met een bus te rijden (vervoer gestaakt)
 • twee chauffeurs hun medische verklaring niet bij zich hadden (en pas terug achter het stuur mochten nadat die was gebracht)

Een Belgische busonderneming kreeg een proces-verbaal omdat de chauffeur geen afschrift van de bus vergunning bij zich had.

Drie keer is een boeterapport opgemaakt; bij zowel een Nederlandse als Belgische bus was de tachograafkeuring verlopen, een keer was de tachograafinstelling onjuist bij een Nederlandse bus.

Ook is drie keer een waarschuwing gegeven aan Nederlandse chauffeurs: voor niet goed aangebrachte noodhamertjes, voor ononderbroken rijtijd en voor het niet correct invullen van de tachograaf. De ILT controleerde de bussen samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de nationale politie en collega’s van de Belgische inspectie.

Resultaten in Luxemburg

 • Totaal aantal gecontroleerde bussen : 10
 • Totaal aantal overtredingen : 1 overtreding op het niet respecteren van de rij- en rusttijden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:

België

Woordvoerder Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Sven Heyndrickx

Gsm : +32.(0)473.83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be

Nederland

Woordvoerder Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Milieu

Mevrouw Lianne Sleutjes

Gsm : +31. 0646893397

E-mail: lianne.sleutjes@ilent.nl

Luxemburg

Verantwoordelijke Publieke Relaties,  Administratie Douane en Accijnzen

De heer Nico Dusseldorf

Tel. +352.2818-2303 / gsm : +352. 621.196.683

E-mail: nico.dusseldorf@do.etat.lu

Benelux

Verantwoordelijke publieke relaties en communicatie,  Secretariaat-Generaal Benelux Unie

De heer Nick Van Haver

Tel. +32.02.519.38.30 / Gsm : +32.479.061.604

E-mail : n.vanhaver@benelux.int