08 mrt 2004 01:00

Vijfjarig bestaan Verdrag van Ottawa

Vijfjarig bestaan Verdrag van Ottawa

Vijfjarig bestaan Verdrag van Ottawa

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, verheugt zich erover dat het Verdrag van Ottawa, sinds zijn inwerkingtreding vijf jaar geleden, thans 150 lidstaten telt. Bij deze gelegenheid bevestigt België opnieuw dat het zijn actie voor deze nobele zaak - het verbod op anti-persoonsmijnen - zal voortzetten. Voor de inwerkintreding van het Verdrag was België de eerste Staat ter wereld die een wetgeving van volledig verbod op anti-persoonsmijnen had aangenomen en sinds de inwerkingtreding van het Verdrag oefent ons land belangrijke functies uit in de structuren die werden opgezet voor de tenuitvoerlegging ervan. België zal zich actief inzetten om bij te dragen tot het welslagen van de eerste onderzoeksconferentie die plaats vindt in Nairobi (Kenia) van 29 november tot 3 december 2004. Deze Conferentie is een extra stap naar de effectieve verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag. Dergelijke ontmoeting zou met name een nieuwe impuls kunnen geven aan de Staten die nog geen partij zijn bij het Verdrag om het alsnog bij te treden.