30 okt 2006 14:02

Vlotte verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in de DR Congo

Vlotte verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in de DR Congo

Vlotte verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in de DR Congo

Brussel, 30 oktober 2006. De Belgische regering verheugt zich over het vlotte verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in de DRCongo De Belgische regering toont zich tevreden over de goede organisatie en het kalme verloop van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 29 oktober in de Democratische Republiek Congo. De Congolese bevolking was vastbesloten om het electorale proces te voltooien na de eerste ronde van 30 juli en is ook vandaag in groten getale gaan stemmen. Deze vrije verkiezingen zijn een historisch keerpunt voor de DRCongo. Niet alleen zal het land kunnen bogen op een democratisch verkozen staatshoofd, maar eveneens op een verkozen parlement en op verkozen provinciale instellingen. Een geslaagd verkiezingsproces betekent bovenal een overwinning voor het Congolese volk zelf. Daarenboven feliciteert de Belgische regering ook de onafhankelijke verkiezingscommissie voor de constructieve rol die ze gespeeld heeft door de goede voorbereiding en organisatie van de verkiezingen. Ook tijdens de weken die volgen op de verkiezingen heeft de commissie nog een belangrijke rol te spelen tot aan het aantreden van de verkozen mandatarissen. België - dat het globale electorale proces (met inbegrip van kiezerseducatie en waarneming van de verkiezingen) heeft gesteund voor 18 miljoen Euro - en de internationale gemeenschap hebben zich ten volle ingezet voor het succesvolle verloop van dit proces. Zowel de aanwezigheid van Belgische verkiezingswaarnemers als die van Congolese en diverse internationale verkiezingswaarnemers, betekent een belangrijke bijdrage voor correct verloop van de stembusgang. Een 80-tal Belgen zijn dit keer als verkiezingsobservatoren aanwezig: 15 parlementsleden, een 25-tal Belgen binnen de EU-observatiemissie en een 40-tal Belgen binnen een bredere Europese NGO-missie. 59 Belgische militairen zijn bovendien actief binnen EUFOR, de vredesmissie van de Europese Unie in de DRCongo die tot doel heeft ertoe bij te dragen dat het verkiezingsproces stabiel zou verlopen. De Belgische regering roept alle Congolese politieke actoren nu op om het algemene belang van het land en van de bevolking voor ogen te houden, de verkiezingsuitslag te respecteren en bij eventuele betwistingen alleen beroep te doen op de geëigende juridische kanalen. Alle vormen van geweld, obstructie of haatdiscours verdienen een veroordeling. Iedereen moet zich nu inschakelen in de positieve dynamiek van goed democratisch bestuur en moet helpen bij het opbouwen van de rechtstaat, vanuit een meerderheidspositie of door constructief oppositie te voeren. Wederzijds respect en zin voor verantwoordelijkheid zijn daarbij van primordiaal belang.