10 jul 2006 13:43

VN-Conferentie kleine en lichte wapens

REACTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN KAREL DE GUCHT NAAR AANLEIDING VAN HET AFSLUITEN VAN DE VN CONFERENTIE OVER DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE HANDEL IN KLEINE EN LICHTE WAPENS

REACTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN KAREL DE GUCHT NAAR AANLEIDING VAN HET AFSLUITEN VAN DE VN CONFERENTIE OVER DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE HANDEL IN KLEINE EN LICHTE WAPENS

REACTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN KAREL DE GUCHT NAAR AANLEIDING VAN HET AFSLUITEN VAN DE VN CONFERENTIE OVER DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE HANDEL IN KLEINE EN LICHTE WAPENS BRUSSEL, 9 juli 2006 - "Ik betreur ten zeerste dat na twee weken besprekingen de VN Conferentie over kleine wapens geen substantieel akkoord heeft kunnen bereiken. Dit is een gemiste kans om vooruitgang te boeken over een thema dat rechtstreeks de veiligheid van zovele burgers in conflictgebieden aanbelangt", verklaarde Minister De Gucht. Deze was eind juni zelf naar New York getrokken om te pleiten voor vooruitgang in de internationale strijd tegen de illegale wapenhandel. Voor sommige landen blijft dit een zeer gevoelig onderwerp. België heeft in het bijzonder gewezen op de nood aan een internationaal verdrag met duidelijke criteria voor de wapentransfers en afdwingbare regels voor de handel via tussenpersonen en voor het markeren en opsporen van kleine wapens. "Sommige van de constructieve voorstellen die werden op tafel gelegd, zullen opnieuw aan bod komen tijdens de Algemene Vergadering van de VN later dit jaar. Wij laten de armen niet zakken en blijven ijveren voor stapsgewijze, concrete vooruitgang, zowel in de VN als in de EU en de OVSE", voegde De Gucht eraan toe. België is tot het einde van dit jaar voorzitter van de OVSE en promoot ook in dat forum verdere samenwerking in de strijd tegen de illegale wapenhandel.