04 mrt 2009 09:41

VN-sanctiecomité DRC - toevoeging van 4 FDLR-verantwoordelijken

België heeft, in overleg met Frankrijk, Groot-Britannië en de Verenigde Staten, aan het Voorzitterschap van het Comité van de Veiligheidsraad betreffende de Democratische Republiek Congo, opgericht door resolutie 1533 (2004), een lijst overgemaakt met vier FDLR-verantwoordelijken teneinde deze op de lijst te plaatsen van personen en entiteiten die een reisverbod opgelegd krijgen en waarvan de vermogens bevroren worden door resolutie 1857 (2008).

België heeft, in overleg met Frankrijk, Groot-Britannië en de Verenigde Staten, aan het Voorzitterschap van het Comité van de Veiligheidsraad betreffende de Democratische Republiek Congo, opgericht door resolutie 1533 (2004), een lijst overgemaakt met vier FDLR-verantwoordelijken teneinde deze op de lijst te plaatsen van personen en entiteiten die een reisverbod opgelegd krijgen en waarvan de vermogens bevroren worden door resolutie 1857 (2008).

Brussel, 4 maart 2009 België heeft, in overleg met Frankrijk, Groot-Britannië en de Verenigde Staten, aan het Voorzitterschap van het Comité van de Veiligheidsraad betreffende de Democratische Republiek Congo, opgericht door resolutie 1533 (2004), een lijst overgemaakt met vier FDLR-verantwoordelijken teneinde deze op de lijst te plaatsen van personen en entiteiten die een reisverbod opgelegd krijgen en waarvan de vermogens bevroren worden door resolutie 1857 (2008). Deze vier politieke of militaire verantwoordelijken van het FDLR zijn: Callixte Mbarushimana, Stanislas Nzeyimana, Pacifique Ntawunguka en Leopold Mujyambere. Aangezien geen enkel lid van het Comité bezwaar aantekende tegen deze aanduiding, werden deze vier personen op de lijst van het Sanctiecomité geplaatst. Deze aanduiding wijst op de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om diegenen die zich verzetten tegen de ontwapening van de rebellengroepen in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Het valt op te merken dat voor het eerst drie van deze verantwoordelijken bestraft worden wegens rekrutering van kinderen en sexueel geweld waaraan de groepen die ze leiden zich overleveren. België zal blijven samenwerken met de leden van het Sanctiecomité betreffende de Democratische Republiek Congo teneinde de personen te idenficeren die een obstakel vormen voor het vredesproces in de Democratische Republiek Congo en ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht begaan overeenkomstig de criteria vermeld in resolutie 1857 (2008).