20 jun 2005 02:00

VN-werkgroep over personen van Afrikaanse afkomst.

Van 13 tot 17 juni ontving België een delegatie van experts van de VN-werkgroep over personen van Afrikaanse afkomst. Zo is België op initiatief van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, het eerste land dat een dergelijke delegatie uit Genève ontvangt.

Van 13 tot 17 juni ontving België een delegatie van experts van de VN-werkgroep over personen van Afrikaanse afkomst. Zo is België op initiatief van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, het eerste land dat een dergelijke delegatie uit Genève ontvangt.

Brussel, 17/06/2005 Van 13 tot 17 juni ontving België een delegatie van experts van de VN-werkgroep over personen van Afrikaanse afkomst. Zo is België op initiatief van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, het eerste land dat een dergelijke delegatie uit Genève ontvangt. Het gaat om één van de speciale procedures van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. België ging het engagement aan iedere bijzondere zending van de Mensenrechtencommissie te ontvangen. Dit bezoek was de eerste keer dat dit engagement concreet verwezenlijkt kon worden. De werkgroep werd opgericht na de Internationale Conferentie tegen Racisme in Durban van september 2001. België heeft, als toenmalig voorzitter van de Europese Unie, in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van die conferentie. Het hecht ook veel belang aan de opvolging van de beslissingen die toen genomen zijn. Ons land ontving reeds een seminarie van regionale experts voor de uitvoering van de Durban-overeenkomsten in december 2003. Om de VN-experts een zo volledig mogelijk beeld te geven van de maatregelen die België onderneemt in de strijd tegen racisme en discriminatie en voor het bevorderen van tolerantie, werd door Buitenlandse Zaken een programma opgesteld waarin alle Belgische instellingen die bij de problematiek betrokken zijn terug te vinden waren. Bij zijn ontmoeting met de experts van de Verenigde Naties legde Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht sterk de nadruk op de talloze inspanningen die de overheid reeds gedaan heeft op het vlak van integratie. Op het federale niveau werden de experts ontvangen door de Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen en door de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap. Daarnaast hadden ze contacten met vertegenwoordigers van de Gewesten en Gemeenschappen, van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, deden ze de steden Mechelen en Luik aan en ontmoetten ze verscheidene organisaties die op het terrein dagelijks met de problematiek in contact komen. Door hun contacten met de overheden en het maatschappelijk middenveld kregen de VN-experts de kans het beleid op het vlak van de integratie van mensen van Afrikaanse afkomst onder de loep te nemen. Het bezoek vormt de basis van een officieel rapport van de VN dat zal voorgesteld worden tijdens de volgende sessie van de Mensenrechtencommissie in 2006.