19 nov 2007 12:35

Voedselhulp voor Bangladesh

Voedselhulp voor Bangladesh

Voedselhulp voor Bangladesh

Aide alimentaire au Bangladesh Bruxelles, le 19 novembre 2007. Voedselhulp voor Bangladesh Brussel, 19 november 2007 La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, chargée de la Coopération au développement, Sabine Laruelle, a décidé d'octroyer une aide alimentaire de 2.000.000 USD (environ 1.400.000 EUR) au Bangladesh pour venir en aide à 200.000 personnes, essentiellement des petits agriculteurs frappés par le cyclone Sidr du 15 novembre. Deze steun komt bovenop de eerdere subsidie van 250.000 EUR aan Caritas door de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht voor een project dat beoogt de bestaansmiddelen van 2.500 gezinnen te herstellen door het verstrekken van landbouwwerktuigen en zaden enerzijds en tijdelijke tewerkstelling onder een "cash for work" programma. Bangladesh werd op 15 november getroffen door de ernstige categorie 4-cycloon Sidr en de daarbij horende zware regens. Vooral de Zuid-Westelijke districten van Bangladesh werden getroffen. Naast de dringende noden zoals voedsel, onderdak en medische hulp, is het ook belangrijk om nu al aan de volgende fase te denken : de landbouw-, visserij- en veeteeltsectoren werden zwaar getroffen, en hierdoor verloor de bevolking niet enkel alle levensmiddelen, maar ook de volgende oogst wordt bedreigd, wat hun langer afhankelijk dreigt te maken van internationale hulp. Minister Sabine Laruelle heeft besloten, via FAO (Food and Agriculture Organization), een bedrag van 2.000.000 USD (ongeveer 1.400.000 EUR) te deblokkeren voor de dringende landbouwsteun in de getroffen zones. Le projet vise à la relance rapide des activités agricoles et des activités de pêches afin de permettre aux populations pauvres les plus sévèrement affectées par le cyclone de récupérer leurs moyens de subsistance et donc, leur dignité. La Ministre Sabine Laruelle rencontrera la semaine prochaine Monsieur Diouf, Directeur général de la FAO, avec lequel elle s'entretiendra notamment de la mise en oeuvre concrète du projet.