15 jan 2008 16:51

Voorstelling van het nieuwe model van paspoort door Minister De Gucht

Op 15/01 heeft Minister De Gucht aan de pers het nieuwe model van paspoort voorgesteld, dat vanaf 1 februari in gebruik zal worden genomen. Vanaf die datum zullen alle Belgen die een paspoortaanvraag indienen dit nieuwe type document ontvangen met nieuwe beveiligingen

Op 15/01 heeft Minister De Gucht aan de pers het nieuwe model van paspoort voorgesteld, dat vanaf 1 februari in gebruik zal worden genomen. Vanaf die datum zullen alle Belgen die een paspoortaanvraag indienen dit nieuwe type document ontvangen met nieuwe beveiligingen

Voorstelling van het nieuwe model van paspoort door Minister De Gucht Brussel, 15 januari 2008 Op 15/01 heeft Minister De Gucht aan de pers het nieuwe model van paspoort voorgesteld, dat vanaf 1 februari in gebruik zal worden genomen. Vanaf die datum zullen alle Belgen die een paspoortaanvraag indienen dit nieuwe type document ontvangen met nieuwe beveiligingen. Deze nieuwe generatie paspoorten belichaamt de technologische en grafische evolutie ten opzichte van het model dat sinds 2001 in omloop was en België haar sterke reputatie heeft bezorgd. Deze evolutie zal geen enkele impact hebben op de afgiftetermijn, tarieven of geldigheidsduur van het paspoort. Het oude model blijft ook geldig tot de geldigheidsdatum die op het document vermeld staat. Dit nieuwe paspoort is bovendien conform aan de Europese normen en de internationale normen van de Organisatie voor Internationale Burgerluchtvaart (OACI). Drie doelstellingen werden nagestreefd bij de evolutie van het Belgische paspoort: de eerstelijnscontrole vergemakkelijken (zonder dat daar een instrument voor nodig is), de bescherming van de gegevens versterken en een nieuw design geven aan het document. 1) Een "zelfcontrolerend" paspoort Het paspoort dat in omloop werd gebracht in 2001, bevatte een bladzijde met pictogrammen die aangaven hoe het paspoort kon worden gecontroleerd. Het nieuwe paspoort gaat nog verder, aangezien het zelfcontrolerend is. Bovenop de bladzijde met pictogrammen bevat het een bijkomend extern element, met name een blad in polycarbonaat dat als decodeerder fungeert en toelaat het nummer van het document te doen verschijnen zodra het op de foto van de houder wordt gelegd. Deze technologie laat aan elke persoon in het bezit van een paspoort toe om in enkele seconden de authenticiteit na te trekken. Ze vergemakkelijkt en versnelt de eerstelijnscontrole. 2) Opgevoerde beveiliging van de gegevens De meest verspreide methode om officiële documenten te vervalsen is fotosubstitutie. Meerdere personalisatietechnieken worden in het nieuwe paspoort gebruikt om elke poging tot fotosubstitutie onmogelijk te maken. De foto van de houder wordt op vijf verschillende plaatsen weergegeven, gebruikmakend van vijf verschillende technologieën: - Een personalisatie in kleur op de databladzijde, - Een personalisatie in zwart-wit op de bladzijde in polycarbonaat, - Een microperforatie van de foto op de bladzijde in polycarbonaat, - Een onzichtbare personalisatie op de bladzijde met pictogrammen, - Een elektronische personalisatie op de chip. De veelheid aan procedés laat toe de gegevens beter te beschermen en het risico op vervalsing te verminderen. 3) Een innemender esthetiek De design van het Belgische paspoort is eveneens geëvolueerd. Er werd plaats gemaakt voor gebouwen die symbool staan voor de gewesten en de provincies. In volgorde worden de gebouwen afgebeeld van de kabinetten van de ministers-presidenten, gevolgd door de stadhuizen van de hoofdplaatsen van de 10 Belgische provincies. In alfabetische orde: Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest, Wallonie, Antwerpen, Brabant wallon, Hainaut, Liège, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De Minister onderstreept dat met de invoering van dit nieuwe paspoort, België haar vastberadenheid aantoont om een technologische voortrekker te blijven op het vlak van de beveiliging van identiteits- en reisdocumenten.