12 dec 2007 13:32

Voortzetting van de Ontwikkelingssamenwerking

In antwoord op een parlementaire vraag, heeft Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking zich verbonden de voortzetting van de Ontwikkelingssamenwerking van België te verzekeren.

In antwoord op een parlementaire vraag, heeft Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking zich verbonden de voortzetting van de Ontwikkelingssamenwerking van België te verzekeren.

Voortzetting van de Ontwikkelingssamenwerking Brussel, 12 december 2007 In antwoord op een parlementaire vraag, heeft Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking zich verbonden de voortzetting van de Ontwikkelingssamenwerking van België te verzekeren. Voor wat betreft de indirecte coöperatie, beoordeelt de Administratie van Ontwikkelingssamenwerking op dit ogenblik de actieplannen voor 2008 van de lopende vijfjarenprogramma's en de nieuwe NGO-programma's voor de periode 2008 tot 2010. De actieplannen 2008 van de lopende programma's kunnen worden goedgekeurd door de aftredende regering. De eerste schijven van deze actieplannen zullen kunnen betaald worden, in voorkomend geval, op basis van de voorlopige twaalfden. De nieuwe NGO-programma's die de Staat engageren van 2008 tot 2010, zullen enkel goedgekeurd kunnen worden door de Minister die in de komende regering de verantwoordelijkheid van Ontwikkelingssamenwerking zal dragen. Indien de nieuwe regering echter nog niet zou gevormd zijn voor het eerste trimester 2008, zullen maatregelen worden genomen in akkoord met de Administratie Begroting, om de nodige kredieten in de nieuwe financiewet in te schrijven en zodoende de goedkeuring van de NGO-programma's toe te laten. Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde bezorgdheid van de NGO's en om de transparantie te waarborgen, heeft Sabine Laruelle gevraagd deze informatie ter kennis te brengen van de federaties van NGO's tijdens de laatste vergadering van het Overlegcomité Overheidsmacht - NGO's, op 23 november laatstleden. Minister Sabine Laruelle wil verzekeren dat alle vormen van Ontwikkelingssamenwerking normaal zullen doorgaan in de loop van het volgend jaar : zowel de indirecte samenwerking (via de NGO's en de andere niet gouvernementele partners) als de multilaterale samenwerking (via de internationale organisaties) alsook de bilaterale samenwerking (van Staat tot Staat). Voor wat betreft de bilaterale samenwerking, heeft Minister Laruelle deze week verbintenissen ondertekend voor meer dan 60 miljoen euro ten voordele van Centraal Afrika voor de periode 2008-2010, overeenkomstig de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's gesloten met de partnerlanden.