26 jun 2009 22:00

Voorzitterschap Task Force for International Cooperation on Holocaust

De delegaties van de 27 lidstaten van de "Task Force for International Cooperation on Holocaust" hebben vandaag in Oslo unaniem de kandidatuur van ons land voor het voorzitterschap van de Task Force vanaf maart 2012 goedgekeurd. Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht verheugt zich over dit teken van vertrouwen: "ons land zal al het nodige doen om de van de herinnering van de Holocaust levendig te houden".

De delegaties van de 27 lidstaten van de "Task Force for International Cooperation on Holocaust" hebben vandaag in Oslo unaniem de kandidatuur van ons land voor het voorzitterschap van de Task Force vanaf maart 2012 goedgekeurd. Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht verheugt zich over dit teken van vertrouwen: "ons land zal al het nodige doen om de van de herinnering van de Holocaust levendig te houden".

Brussel, 26/06/2009 België zal de "Task Force for International Cooperation on Holocaust" voorzitten van maart 2012 tot maart 2013 De delegaties van de 27 lidstaten van de "Task Force for International Cooperation on Holocaust" hebben vandaag in Oslo unaniem de kandidatuur van ons land voor het voorzitterschap van de Task Force vanaf maart 2012 goedgekeurd. Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht verheugt zich over dit teken van vertrouwen: "ons land zal al het nodige doen om de van de herinnering van de Holocaust levendig te houden". Ons land zal zo kunnen bijdragen tot de inspanningen voor de universele uitroeiing van de genocide. Door in 2012 het voorzitterschap op te nemen van de Task Force zal de Belgische diplomatie verder zijn actie kaderen in de strijd tegen intolerantie, racisme en antisemitisme. Ter herinnering: De "International Task Force Holocaust" werd in 1998 opgericht door de Zweedse Premier Persson met het oog op het aanmoedigen van activiteiten qua onderwijs, herinnering en onderzoek over de Holocaust. Op dit ogenblik zijn er 27 leden: Argentinië, België, Canada, Kroatië, Denemarken, Duitsland , Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Israël, Italië, Litouwen, Letland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland Suède, Suisse, VK en VS. Ook de VN en het Bureau van de EU voor grondrechten en de OVSE zijn ook aanwezig als observator. Ons land neemt actief deel en daarbij zijn zowel federale als gewestelijke en gemeenschapsdiensten betrokken. Na Tsjechië in 2007 heeft Oostenrijk in 2008 het voorzitterschap opgenomen. Nadien neemt Noorwegen de fakkel over en in 2010 wordt het Israël. De staten en organisaties die toetreden tot de Task Force sluiten zich aan bij de "Verklaring van Stockholm". Behalve de toepassing van nationaal beleid en programma¿s ter ondersteuning van onderwijs, herinnering en onderzoek over de Holocaust, voorziet de verklaring ook dat de lidstaten openbare en private archieven over de Holocaust beter toegankelijk zullen maken. De projecten die gefinancierd worden behelzen voor 60% onderwijs. De inspanningen worden geconcentreerd op de landen van Centraal- en Oost Europa evenals Argentinië. De essentie van het terreinwerk wordt uitgevoerd door NGO's. De Stockholm verklaring omvat trouwens ook een strategie tegen negationisme. De Holocaust kan gelden als het paradigma van alle genociden en dan wel in zijn meest extreme vorm.