23 jan 2008 07:52

Vredesconferentie Oost-Congo

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is erg tevreden met de resultaten van de Vredesconferentie voor Oost-Congo die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden in Goma.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is erg tevreden met de resultaten van de Vredesconferentie voor Oost-Congo die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden in Goma.

Vredesconferentie Oost-Congo Brussel, 23 januari 2008 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is erg tevreden met de resultaten van de Vredesconferentie voor Oost-Congo die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden in Goma. "Dit initiatief ging uit van President Kabila en het dient gezegd dat de Congolese president daarbij blijk heeft gegeven van politieke moed en een duidelijke wil tot vrede", aldus de Minister, die ook de conferentievoorzitter en de andere bezielers van de werkzaamheden feliciteerde met het geleverde werk. Minister De Gucht spreekt tevens zijn waardering uit over het feit dat alle deelnemers aan dit overleg duidelijk hun vredeswil lieten primeren op andere gevoelens. Toch mag het volgens Minister de Gucht niet blijven bij woorden: "Wat nu bereikt is op papier, moet in daden omgezet worden, te beginnen met de uitvoering van de door de gewapende groepen en regering ondertekende ‘acte d'engagement'. Ik denk daarbij aan de bepalingen betreffende een effectief staakt-het-vuren, de militaire terugtrekking en de onmiddellijke ontplooiing van MONUC-eenheden in de gevoelige zones om er de beproefde burgerbevolking te beschermen. Als dit lukt, zal men daadwerkelijk kunnen spreken over het tot stand komen van een heus ‘Goma-proces', dat ook de veiligheidsvoorwaarden kan creëren voor een terugkeer van de ontheemden en de vluchtelingen " Minister De Gucht moedigt de Congolese regering aan verder haar verbintenissen na te leven in het kader van het Nairobi-communiqué, dat gericht is op de ontwapening en de terugkeer naar Rwanda van de FDLR die zich in Noord- en Zuid-Kivu bevinden. Dit kan in eerste instantie door het voeren van een succesvol sensibiliseringsprogramma. Minister De Gucht richt eveneens een uitdrukkelijke oproep aan de buurlanden om de nieuwe dynamiek in Oost-Congo te ondersteunen en om een klimaat van vrede en ontwikkeling in de regio te bevorderen, vanuit een goed en verantwoordelijk nabuurschap. "België zal solidair blijven met de zwakste groepen in Oost-Congo, waaronder de ontheemden, de slachtoffers van seksueel geweld en de kindsoldaten", aldus de Minister, die toezegde hier ook de internationale partners voor te zullen mobiliseren.