05 dec 2008 19:30

Vredesproces in Burundi

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de ondertekening van Verklaring van de Top van Staats- en Regeringsleiders van het Regionaal Initiatief van het vredesproces in Burundi, op donderdag 4 december 2008 in Bujumbura. Deze tekst omvat inderdaad beloftevolle engagementen waarvan de effectieve en snelle implementering bepalend zal zijn voor de gunstige voltooiing van het vredesproces in Burundi.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de ondertekening van Verklaring van de Top van Staats- en Regeringsleiders van het Regionaal Initiatief van het vredesproces in Burundi, op donderdag 4 december 2008 in Bujumbura. Deze tekst omvat inderdaad beloftevolle engagementen waarvan de effectieve en snelle implementering bepalend zal zijn voor de gunstige voltooiing van het vredesproces in Burundi.

Vredesproces in Burundi Brussel, 5 december 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt de ondertekening van Verklaring van de Top van Staats- en Regeringsleiders van het Regionaal Initiatief van het vredesproces in Burundi, op donderdag 4 december 2008 in Bujumbura. Deze tekst omvat inderdaad beloftevolle engagementen waarvan de effectieve en snelle implementering bepalend zal zijn voor de gunstige voltooiing van het vredesproces in Burundi. Minister De Gucht feliciteert de betrokken partijen voor deze belangrijke stap en moedigt hen aan snel deze engagementen in de praktijk om te zetten. België zal het vredesproces in Burundi blijven ondersteunen en zal in dat kader bijdragen aan de inspanningen van de ‘Facilitering', onder meer in het kader van het DDR proces (ontwapening, demobiliseren en re-integratie). De Minister moedigt de partners van Burundi, waaronder het Regionaal Initiatief en de Verenigde Naties met BINUB (de VN vredesmissie in Burundi), er toe aan hun inspanningen ten gunste van Burundi verder te zetten.