11 jan 2008 13:46

Vrijlating 2 gijzelaars in Colombia

Minister De Gucht verheugt zich over de vrijlating van Clara Rojas en Consuelo Gonzales de Perdomo na vele jaren in gevangenschap van de FARC.

Minister De Gucht verheugt zich over de vrijlating van Clara Rojas en Consuelo Gonzales de Perdomo na vele jaren in gevangenschap van de FARC.

Vrijlating 2 gijzelaars in Colombia Brussel, 11/01/2008 Minister De Gucht verheugt zich over de vrijlating van Clara Rojas en Consuelo Gonzales de Perdomo na vele jaren in gevangenschap van de FARC. De Minister herhaalt dat elke vorm van gijzeling, onder welk voorwendsel dan ook, volkomen onaanvaardbaar is en een schending van de fundamentele rechten van de mens inhoudt. De Minister hoopt dat alle andere gijzelaars die in Colombia nog worden vastgehouden, waaronder Ingrid Betancourt, eveneens snel zullen worden vrijgelaten.