28 dec 2008 21:00

Vrijlating Belgische zakenlieden in Congo

Minister De Gucht verheugt zich over de beslissing van het Parket van Kinshasa om de Belgische zakenlieden, die sedert verscheidene weken waren opgesloten, in vrijheid te stellen.

Minister De Gucht verheugt zich over de beslissing van het Parket van Kinshasa om de Belgische zakenlieden, die sedert verscheidene weken waren opgesloten, in vrijheid te stellen.

Brussel, 28/12/2008 Vrijlating Belgische zakenlieden in Congo Minister De Gucht verheugt zich over de beslissing van het Parket van Kinshasa om de Belgische zakenlieden, die sedert verscheidene weken waren opgesloten, in vrijheid te stellen. De Minister merkt op dat hun aanhouding en die van andere buitenlandse operatoren een belangrijke mobilisatie had teweeg gebracht van zowel de diplomatieke milieus als van Congolese zakenkringen en meer in het bijzonder van de Federatie van Ondernemingen van Congo. Deze laatste had haar verontwaardiging geuit over de manifeste procedurefouten alsook over de onaanvaardbare behandeling van de betrokkenen. De Minister volgde dit dossier van nabij op en had het nog vorige week in New York aangekaart bij zijn ambtgenoot Alexis Thambwe. Minister De Gucht moedigt de Congolese autoriteiten aan om hun inspanningen met betrekking tot de strijd tegen de corruptie verder te zetten en te intensifiëren, maar hij beklemtoont eveneens het belang dat deze strijd zou gevoerd worden met eerbied voor de rechtsregels en de mensenrechten. De Minister herhaalt zijn overtuiging dat een herneming van de Congolese economie slechts mogelijk is indien de economische operatoren die het risico nemen om in Congo te investeren ook genieten van de noodzakelijke rechtszekerheid